Steuncomité zet zich in voor behoud van Rode Beuk aan het Lepelhof in Mortsel

MORTSEL – Aanstaande vrijdag 5 juli om 18 uur organiseert een steuncomité een happening met als doel de ‘Rode Beuk’ de redden aan het Lepelhof. Men zal de ‘graaflijn’ en snoeilijn’ visualiseren en de buurtbewoners inlichten over de stand van zaken.

Op 20 februari 2017 diende de Ideale Woning een bouwaanvraag in voor ‘22 appartementen op een ondergrondse garage met een gemeenschapsruimte’ op de plaats waar nu nog het Lepelhof staat, achter de Sint-Benedictuskerk in Mortsel Dorp. Op de bouwaanvraag staat de rode beuk niet weergegeven.

Er werden bezwaarschriften ingediend bij de gemeente met de vraag de plannen aan te passen om een volwaardige plaats voor de Rode Beuk te behouden. Op 12 juni 2017 keurde het college de bouwvergunning goed, zonder aanpassingen. Harry Herkes: ‘Er staat wel in dat de boom moet behouden blijven en er werden maatregelen opgesomd om hem te vrijwaren, zoals ‘dat de boom ook jaren na de verbouwing in gezonde toestand moet blijven, de zone onder de kruin vrij moet blijven en er niet mag worden gegraven in deze zone.‘

‘Er werd ook opgedragen aan de Ideale Woning om een BoomEffectenenAnalyse (BEA) op te maken. Dit na het toekennen van de vergunning…. Dat ‘onder de kruin niet graven’ in de praktijk onuitvoerbaar is en bovendien een BEA ‘vooraf’ dient opgesteld, om de plannen daaraan aan te passen, is blijkbaar geen probleem. De provincie bevestigde op 28 september 2017 dat de bouwvergunning, niet zou worden gewijzigd. De BEA die de Ideale Woning uiteindelijk liet opmaken dateert van 19 september 2017, één week voor de hoorzitting bij de provincie. Daarin worden allerhande extra maatregelen opgesomd om de boom te behouden waaronder de verbazingwekkende maatregel dat de boom tot op drie meter voor de nieuwe bouwlijn (een halve meter dichter bij de boom dan het huidige Lepelhof) mag worden gesnoeid om de hinder voor het gebouw en de bewoners te beperken.‘

‘In het besluit van de BEA staat ook: ‘Omdat de afstand tussen het nieuwe gebouw erg gering is, zal dit een grote impact hebben op het wooncomfort van ten minste vier appartementen. De bewoners zullen moeten verklaren dat ze op de hoogte zijn van de ‘lusten en lasten’ die de boom met zich meebrengt en hiermee instemmen.’ Op 22 december 2017 legde Herkes, klacht neer bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. ‘Tegen alle verwachtingen in verwierp de Raad voor Vergunningsbetwistingen in zijn arrest van 16 april de vraag tot vernietiging van de bouwvergunning.’

‘Ik had op 28 juni met enkele vertegenwoordigers van het Steuncomité een gesprek met de Ideale Woning met de vraag alsnog de plannen te herzien. Tot op vandaag blijft de Ideale Woning echter bij zijn beslissing om het project onveranderd uit te voeren. In juli zouden de snoeiwerken aan de boom worden aangevat. In oktober zou de werf worden opgestart. We consulteerden nog Arthur De Haeck, gerenommeerd bomenspecialist. Het risico op aantasting en verval is reëel, bevestigde hij. Indien de waarde van de geleverde ecosysteemdiensten wordt meegerekend kom je voor deze boom algauw aan het tienvoud van zijn intrinsieke waarde die 29 000 euro bedraagt. Het is onbegrijpelijk dat er vandaag niet meer respect wordt getoond voor zulke prachtige boom die ons zoveel diensten bewijst: opname van CO2 en fijn stof, verkoeling, schoonheid, leven in Mortsel Dorp. Het nieuwe gebouw moet zich aanpassen aan de boom en niet andersom.’ (EM)