Gemeente Schelle erkent European Disability Card

Dankzij N-VA Schelle is de Europese andersvalide kaart erkend. “Dankzij deze kaart kunnen personen met een beperking, ook al is deze niet steeds fysiek waarneembaar, eenvoudig aantonen dat ze erkend zijn als persoon met een handicap”, zegt Elien Van Breedam. De gemeenteraad heeft het voorstel van de N-VA-fractie goedgekeurd om de ‘European Disability Card’ te gebruiken en te promoten. Mensen met een beperking staan vaak in de kou, wanneer ze bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier kunnen ‘bewijzen’.

Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, werd de European Disability Card in het leven geroepen, waardoor personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. “De gemeente Schelle zal voortaan inwoners helpen bij hun aanvraag en zal bekijken welke voordelen zij zelf kunnen bieden bij organisaties en evenementen. Schelle zal de kaart ook promoten en zal verenigingen en handelaars informeren”, sluit Elien Van Breedam af.

%d bloggers liken dit: