BIN Sint-Rita opgestart in de gemeente Kontich

Zaterdag 11 januari ging het Bininformatienetwerk BIN Sint-Rita van start op het pleintje tegenover de Sint-Ritakerk in Kontich. Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers in een bepaalde wijk en de lokale politie, dat tot doel heeft het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen. Daarnaast kan het ook een aantal sociale en preventieve taken vervullen. Zo blijkt dat in buurten waar een BIN werd opgestart, een grote vorm van solidariteit en samenhorigheidsgevoel groeit, wat de BIN-werking en veiligheid ten goede komt. Zaterdag werd dus de Bin Sint-Rita boven de doopvont gehouden en geinteresseerde burgers uit de wijk konden ook meteen aansluiten. En zo is men in Kontich opnieuw een BIN rijker. Het is al de vierde in onze gemeente vertelde Burgemeester Bart Seldeslachts. En uiteraard mogen er nog enkele bij. Want deze netwerken zorgen inderdaad voor een stuk meer veiligheid sloot korpschef Ivo Vereycken van de politiezone Hekla aan.

Meer info of aansluiten bij deze Bin kan via een mail naar binsintrita2550@gmail.com. Of kijk eens op de website www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk

%d bloggers liken dit: