Eetbare insecten bevatten weinig vervuilende stoffen

Het aanbod eetbare insecten wordt steeds groter. Net zoals in alle andere voedingsproducten moet de potentiële aanwezigheid van gevaarlijke organische chemicaliën ook in insecten onderzocht worden. Onderzoekers van UAntwerpen namen de proef op de som.

De wereldbevolking groeit. Daardoor stijgt ook de druk op de aarde, want al die monden moeten gevoed worden. Traditionele voedingsbronnen hebben vaak ook een negatieve impact op het klimaat: denk bijvoorbeeld aan de CO2- en methaanuitstoot bij veeteelt. De voorbije jaren doken meerdere alternatieven op, waaronder eetbare insecten. Ook in België zijn er ondertussen sprinkhanen, kevers en andere insecten op de markt.

Eetbare insecten vormen een duurzaam alternatief voor de conventionele bronnen van dierlijke eiwitten. Insecten hebben een hoge voedingswaarde, genereren een lage uitstoot van broeikasgassen en de teelt verloopt veel efficiënter dan bij traditionele veeteelt. In heel wat landen worden insecten al lang gegeten, al roept het in onze contreien nog steeds weerstand op.

Chemische voedselveiligheid

Belangrijk is ook dat het eten van insecten geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van de consument. “Zoals bij elke voedselbron moet de potentiële aanwezigheid van gevaarlijke organische chemicaliën met mogelijke hormoonverstorende eigenschappen, zoals persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s), weekmakers en brandvertragers (FR’s), worden onderzocht”, zegt dr. Giulia Poma, wetenschapster verbonden aan de Onderzoeksgroep Toxicologie van de Universiteit Antwerpen.

Onder begeleiding van prof. Adrian Covaci deden dr. Poma en haar collega’s onderzoek naar het verontreinigingsniveau van deze producten in eetbare insecten. In vijf Europese en drie Aziatische landen bestelden de wetenschappers voor menselijke consumptie gekweekte sprinkhanen, kevers, vlinders, libellen en andere insecten. De dieren werden uitgebreid geanalyseerd, onder meer met gas-en liquid chromatografie-massaspectrometrie.

Laag niveau van chemische vervuiling

“De resultaten zijn eigenlijk geruststellend”, legt prof. Covaci uit. “Het niveau van chemische besmetting varieerde sterk, afhankelijk van de soort, het productieproces en het land van herkomst, maar de vervuiling was over het algemeen laag en vergelijkbaar met andere veelgebruikte dierlijke producten.”

”Als we de resultaten vergelijken met de toelaatbare waarden, kunnen we concluderen dat het risico op schadelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan de geanalyseerde organische stoffen via consumptie van de geanalyseerde insectsoorten onwaarschijnlijk is”, besluit dr. Poma.

De resultaten van het onderzoek verschijnen in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Environmental Health Perspectives.

%d bloggers liken dit: