Gemeenteschool Lint heet voortaan GBS De Lintwijzer

LINT – De gemeenteschool steekt in een nieuw jasje, de school kreeg niet alleen een nieuwe naam, maar ook een spiksplinternieuw logo en website. Enkele leerkrachten namen een jaar geleden het initiatief om de school een frisse en nieuwe toets in te blazen. Ook de kinderen van de school kreeg hierin inspraak. Het lanceren hiervan ging gepaard met een murga vooraf door de straten van Lint.

“Een jaar geleden heeft de werkgroep van enkele leerkrachten gevraagd aan de leerlingen om hun ideetjes op papier te zetten,” zegt directie Karen Dierckx van de gemeenteschool. “Ze mochten niet alleen meedenken over de nieuw naam, maar ook een nieuw logo ontwerpen. Met die ideeën ging de werkgroep aan de slag en werd het logo en de naam gecreëerd. Met andere woorden heel de school heeft meegewerkt aan dit toffe project.”

De leerlingen van de Lintwijzer zongen vooraf in alle straten tijdens een murga het nieuwe schoollied. Dit lied werd vooraf aan iedereen aangeleerd en hield de lippen stijf op elkaar. Eindelijk mocht de nieuwe naam bekend gemaakt worden voor heel de gemeente. “Vooraf hebben we in de gemeente flyers uitgedeeld met een groot vraagteken om zo de nieuwsgierigheid op te wekken. Na de stoet werd het logo ingehuldigd door burgemeester Harry Debrabandere en schepen van onderwijs Alice Bruno gevolgd door een receptie.

“We wilden de school ook een verhaal geven en zo kwamen er vijf pijlers tot stand, waarvoor onze school in de toekomst staat. Kleinschalig, leerkansen, verbinding, sportief en creatief,” vertelt de directie. “Onze school is kleinschalig, maar we willen aandacht voor elk kind, zo krijgen onze leerlingen kansen op maat en kunnen ze leren op eigen tempo. Het samenwerken, verbinden en de pijler creatief zijn is reeds bewezen in dit project. Zowel leerlingen klein als groot, maar ook de leerkrachten werkten samen aan dit idee,” licht Karen toe. “We willen de talenten van onze leerlingen op alle vlakken naar boven halen, maar ook door bijvoorbeeld sportief te zijn kunnen we samen leren doorzetten en omgaan met winst en verlies.”

%d bloggers liken dit: