Hogere werkingsmiddelen voor onze jeugdbewegingen!

CD&V-GROEN trekt in de nieuwe meerjarenplanning van Gemeente Hemiksem duidelijk de kaart van de jeugdbewegingen. De jeugdraad deed tijdens het werkjaar 2019 een aantal concrete voorstellen en bekommernissen waarop we graag ingingen.

De subsidies voor de jeugdverenigingen (kampsubsidie, kampvervoer, werkingssubsidie en afvalsubsidie) werden allemaal behouden en verhoogd zodat men kan anticeperen op prijsstijgingen en zich concentreren op de werking.

Alle reglementen zijn terug te vinden op https://hemiksem.be/vrije-tijd/subsidies

Bron: CD&V Hemiksem

Afbeelding van Stephen Dumas via Pixabay

%d bloggers liken dit: