Een nieuwe Koningin Elisabethstraat in het district Wilrijk

Het district Wilrijk hecht belang aan een veilige en aangename woonomgeving. Daarom liet het samen met Water-link een ontwerp opstellen voor een heraanleg van de Koningin Elisabethstraat. De werken zijn maandag JL gestart en zullen in drie fases uitgevoerd worden.

Fase 1: kruispunt Jules Moretuslei – Koningin Elisabethstraat tot midden februari.

Fase 2 : Koningin Elisabethstraat (tussen J.Moretuslei en Mastweg) tot eind april 2020

Fase 3 : Koningin Elisabethstraat (tussen Mastweg en Bist) tot midden september van dit jaar.

Het ontwerp voorziet in: 16 bomen in het parkeervak die gaan zorgen voor herfstbloesem, zomerkoelte en kleurrijke herfstverkleuring in de straat. Een vernieuwd en gescheiden rioleringsstelsel zodat afvalwater en regenwater apart worden afgevoerd. En een nieuwe rijweg in asfalt, vernieuwde parkeerstroken in kasseien en een voetpad in betonstraatstenen. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde. Ook de rijrichting blijft onveranderd sluiten ze af in Wilrijk.

%d bloggers liken dit: