Binnenkort een eerste Buurt Informatie Netwerk (BIN) in Hove?

In al de buurgemeenten van de gemeente Hove zijn er buurtinformatienetwerken of BINS actief. Het zijn samenwerkingsverbanden tussen de burgers van een wijk/straat en de politie. In Hove is er nog geen BIN actief, maar dit kan misschien veranderen. De focus bij een BIN ligt op het uitwisselen van nuttige informatie, die leidt tot een goede sociale controle en preventie. Een BIN is geen private militie, er worden geen wachten gelopen, men draagt geen wapens, er is geen commando-structuur en er worden ook geen militaire oefeningen gehouden. Eens er een melding van bijvoorbeeld een verdachte situatie binnenkomt, wordt het buurtinformatienetwerk opgestart via de politie. Er wordt een ingesproken bericht over de verdachte situatie doorgestuurd naar alle aangesloten BIN-leden. Op deze manier zijn de BIN-leden snel op de hoogte en kunnen zij mee een oogje in het zeil houden. In Aartselaar en Edegem hebben ze ook reeds een WIN (winkelinformatienetwerk). Verdachte personen die de intenties hebben om bv. winkeldiefstallen of wisseltrucs te plegen, worden zo gesignaleerd bij de aangesloten winkeliers.

Het initiatief voor de oprichting van een BIN moet van de betrokken burgers zelf komen. De gemeente, noch de politie mogen hierin enig initiatief nemen. Men stelt vast dat er na een inbraakgolf in een bepaalde wijk/straat direct mensen opstaan voor de oprichting van een BIN. Nadien gaat dit dan weer even liggen tot er weer een incident plaats grijpt. Er moet ook een minimaal aantal burgers in een bepaalde buurt mee bereid zijn om in de BIN-structuur mee te doen. Nu hebben we vernomen dat er in de Vredewijk in Hove iemand is opgestaan om er een BIN op te starten. Deze wijk heeft een sterke wijkwerking. Misschien slagen zij erin, wat in andere Hovese wijken niet lukte. De toekomst zal het uitwijzen zeggen ze in de gemeente. De meeste goed draaiende BIN’s houden ook geregeld een wijkfeest om de bewoners wat dichter bij elkaar te brengen en het sociale weefsel te verstreken. Hopelijk kan de eerste Hovese BIN in de Vredewijk een voorbeeld worden voor de andere Hovese wijken !?

%d bloggers liken dit: