Groen bezorgd om KFC Duffel

Heel wat alarmerende verhalen over amateurvoetbalclubs die op de rand van het faillissement staan doen de ronde. Afgelopen weekend vernamen we via RTV dat er ook donkere financiële wolken boven KFC Duffel hangen. Het geldtekort komt er na het afhaken van een sponsor en BTW-problemen. Gemeenteraadslid Staf Aerts: “We zijn bezorgd om de toekomst van KFC Duffel. Het is belangrijk dat de jeugdwerking niet in het gedrang komt door de problemen. Omdat dit verhaal heel wat jonge voetballende Duffelaars aanbelangt, bespreken we het maandag op de gemeenteraad.”

 

De afgelopen jaren investeerde het gemeentebestuur sterk in de voetbalinfrastructuur op het sportcentrum. Daarbij was de boodschap steeds dat het lokaal bestuur op die manier investeert in de jeugdwerking. De jeugdspelers en ondertussen nieuwe damesploeg kunnen hier ondertussen van genieten.

Dit weekend vernamen we dat KFC Duffel een serieus geldtekort heeft. Dat komt er na het afhaken van een sponsor en BTW-problemen. Op RTV geeft de club aan dat enkel de eerste ploeg getroffen wordt. Er zijn twee opties. De spelers van de eerste ploeg worden gevraagd om zonder vergoeding te spelen. Zo niet, dan is de eerste ploeg van KFC Duffel genoodzaakt om de rest van het seizoen forfait te geven en volgend jaar in een lagere reeks te starten.

De enige andere door ons opgemerkte externe communicatie is een zeer korte mail aan de ouders van de spelers met de mededeling dat de jeugdploegen in competitie blijven en ook de volgende seizoenen bij KFC Duffel terecht kunnen. Een lichtpuntje, maar dit lijkt een te korte boodschap om de ongerustheid bij de ouders van de jeugdspelers weg te nemen.

Bijkomend werd bij de aanleg van het kunstgrasveld met de club afgesproken, dat KFC Duffel hiervoor een jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro aan het gemeentebestuur terugbetaald.

Staf Aerts: “Tijdens de commissievergadering had het schepencollege nog geen bijkomende informatie, maar gaf de burgemeester aan een gesprek met de club te hebben ingepland. Voor dat gesprek zien wij onder meer volgende belangrijke vragen:

  • Kan KFC Duffel haar engagementen naar de jeugdspelers én jeugdtrainers voor dit seizoen nakomen?
  • Zullen de huidige problemen een negatieve invloed uitoefenen op de jeugdwerking in het volgend seizoen?
  • Zal KFC Duffel dit aangrijpen om het roer om te gooien en in de eerste plaats te investeren in en in te zetten op de eigen lokale jeugdwerking?
  • Kan KFC Duffel haar financieel engagement i.h.k.v. het kunstgrasveld naar het lokaal bestuur toe blijven nakomen?
  • Kan KFC Duffel hierover duidelijker en uitgebreider communiceren, zodat de club zo veel mogelijk ongerustheid kan wegnemen?

En dus hopen we hier snel antwoord op te krijgen.”

%d bloggers liken dit: