Medicinale bestrijding van overlast van duiven in Lier

Vanaf maart zal Stad en OCMW Lier het anticonceptiemiddel R-12 inzetten om de Lierse duivenpopulatie te reduceren.

Bepaalde zones in Lier kampen met een grote overlast ten gevolge van duiven. De dieren veroorzaken geluidsoverlast, maar ook geurhinder onder meer door opeenstapeling van mest en nestmateriaal. Stad en OCMW Lier ging op zoek naar een diervriendelijke,  efficiënte en duurzame oplossing voor dit probleem.

De toediening van het medicijn R-12 biedt een oplossing. Het is afkomstig uit de pluimveeteelt waar men het toepast om coccidiose ( ziekte veroorzaakt door darmparasiet) te bestrijden. Een bijwerking van de medicatie is dat het de vruchtbaarheid van de eieren aantast zolang de behandeling duurt. Deze methode van behandelen wordt reeds in verschillende grote steden over heel Europa toegepast met merkbaar effect op lange termijn.

Dit medicijn wordt via de voeding toegediend. Dit zal gebeuren op een tweetal locaties waar veel duiven voorkomen. Het is werkzaam zolang de dieren behandeld worden. Door het eetpatroon van de duiven, krijgen andere vogels geen kans om het product op te eten. Door de korrelgrootte van de maïs zijn er trouwens weinig  andere vogelsoorten die het behandelde voer kunnen opeten. De behandelde dieren zijn ook gezonder doordat ze kwaliteitsmais krijgen en tegen coccidiose behandeld worden. Deze methode veroorzaakt geen stress bij de dieren, wat anders tot meerdere legsels per jaar kan leiden. De populatie wordt dus beperkt.

Een dierenarts zal de toediening uitvoeren. De duiven krijgen eerst gewone maïs om gewenning te kweken. Zo kan men een eerste telling doen. Vanaf half maart wordt de effectieve behandeling opgestart tot november. In de winterperiode is er geen voeding voorzien. De dierenarts zal ook tussentijdse tellingen doen en de dosering regelmatig bijsturen zodat er efficiënt behandeld kan worden. Het project wordt na 4 jaar geëvalueerd.

Afbeelding van Couleur via Pixabay

%d bloggers liken dit: