Ondergrondse gestuurde boring in de gemeente Hemiksem stopgezet tot duidelijkheid heerst over oorsprong van schade aan woningen in de Bredestraat

Op 15 en 17 januari 2020 werd schade vastgesteld aan enkele woningen en het wegdek in de Bredestraat (N148) in Hemiksem. In de buurt wordt een ondergrondse gestuurde boring uitgevoerd voor de aanleg van elektriciteitskabels. Uit voorzorg werd beslist om de werken tijdelijk stop te zetten. Er zal niet meer worden geboord tot er meer zekerheid is over de oorsprong van de schade. Elektrische grondonderzoeken moeten daarover duidelijkheid geven. Op woensdag 15 januari 2020 stelden inwoners van Hemiksem schade vast aan hun woning in de Bredestraat, dit ter hoogte van het kruispunt met de Terlochtweg. Vrijdag 17 januari 2020 werd ook schade vastgesteld aan het wegdek van de Bredestraat.

Verschillende controles van de riolering, waaronder een cameraonderzoek, hebben geen abnormaliteiten getoond. In de buurt van de woningen wordt een gestuurde boring voor de aanleg van elektriciteitskabels uitgevoerd.

De boring is de betrokken woningen gepasseerd op een diepte van 19 meter en ongeveer op 20 meter verwijderd van de voorgevels. Op deze afstand kan een ondergrondse gestuurde boring in normale omstandigheden geen impact hebben op de funderingen van woningen. Uit voorzorg werd toch beslist om de gestuurde boring tijdelijk stop te zetten tot er meer zekerheid is over de oorsprong van de schade aan de woningen. De komende week zullen elektrische grondproeven worden uitgevoerd die meer duidelijkheid moet geven. Op basis van deze resultaten wordt beslist op welke manier de werken kunnen worden verdergezet. Door deze grondproeven is er wel ernstige hinder te verwachten op N148 van dinsdag 28 januari t/m maandag 3 februari. In de zone tussen Lindelei en Terlochtweg zal hierdoor maar 1 rijstrook beschikbaar zijn. De aannemer voorziet verkeerslichten.

Foto: http://nt-pictures.be/

%d bloggers liken dit: