Sofie De Leeuw stopt als Schepen in de gemeente Edegem

Schepen Sofie De Leeuw heeft meegedeeld dat zij om persoonlijke redenen haar politiek mandaat van schepen niet langer kan opnemen. Zij heeft haar ontslag als schepen ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad in Edegem en dankt voor de steun en het vertrouwen.  Sofie De Leeuw wil expliciet de administratie van het lokaal bestuur Edegem danken voor de steeds correcte wijze waarop ze hebben samengewerkt.

Voor het college van burgemeester en schepenen is het ontslag van Sofie De Leeuw uiteraard een groot verlies. N-VA Edegem respecteert haar beslissing en bedankt Sofie De Leeuw voor de inhoudelijke inbreng en haar inzet tijdens het eerste jaar van deze legislatuur. Als enthousiast gemeenteraadslid wil Sofie De Leeuw haar expertise blijvend ter beschikking stellen van de fractie en het college.

In onderlinge afspraak met het college van burgemeester en schepen en de fractie zal het college aan de gemeenteraad voorstellen om Sofie De Leeuw niet te vervangen als schepen.  Dit betekent dat de gemeente Edegem het de ganse verdere legislatuur met twee schepenen minder zal doen dan tijdens de vorige legislatuur, namelijk 5 in plaats van 7. Hiermee wil het college van burgemeester en schepenen zelf een extra inspanning leveren in het kader van de noodzakelijke besparingen. N-VA Edegem wil onze burgemeester Koen Metsu en onze schepenen hiervoor danken daar dit ook voor hen een bijkomende inzet zal betekenen vertelde ons de voorzitter van de lokale afdeling in Edegem Hugo Van Bueren.

%d bloggers liken dit: