“Ruimtelijke ordening in Edegem draait in de soep” Volgens de lokale afdeling van CD&V

CD&V Edegem maakt zich zorgen over het ruimtelijke ordeningsbeleid in Edegem.

We lijsten even op: Het bestuur wenst de parking Dreef aan Hof ter Linden uit te breiden. De nieuwe parking zal een deel van de scouts, en tennis innemen, er zullen bomen worden gerooid en de beschermde muur zal gedeeltelijk worden gesloopt. De plaats waar het bestuur de parking wenst aan te leggen, is echter beschermd erfgoed.  De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed gaf in oktober 2019 dan ook een negatief advies. Vervolgens paste het bestuur haar plannen aan, en vroeg een nieuw advies aan de Commissie. Volgens gemeenteraadslid Adrian De Weerdt is het duidelijk dat deze locatie vanuit erfgoedoogpunt niet aanvaardbaar is voor een parking. Het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed is gezaghebbend en kan niet zomaar naast zich neer worden gelegd. De beschermde zomerlindendreef en het beschermd dorpsgezicht worden aangetast door de parking. Bovendien worden terrein van de tennis en school ingenomen. Uiteraard begrijpen wij de nood aan parking voor de gastronomie in Hof ter Linden, maar er bestaan betere alternatieven: de parking aan het administratief gebouw van Immaculata/OCMW ligt op wandelafstand van het kasteeldomein en kan perfect worden geoptimaliseerd. Idem voor de parking aan het postgebouw. Verder zijn er nog problemen bij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Vrijetijdscentrum” dat werd vernietigd door de Raad van State.Op 28 november 2019 werd de bouw van de privéparking (Stable) in Hof ter Linden stilgelegd door de politie en de stedenbouwkundig inspecteur omdat deze niet vergund was. Het bestuur was nochtans op de hoogte en verdedigde op de gemeenteraad van 25 november 2019 de start van de bouw van deze privéparking.

Stillaan herrijzen de grote torenblokken van het Elysia-park aan de Prins Boudewijnlaan, over de Carrefour, en wordt de impact duidelijk. Volgens Adrian De Weerdt juicht CD&V toe dat er een bestemming is gevonden voor deze verloederde site, maar vrezen voor de impact op de buurt. Het wordt stilaan duidelijk dat dit grote project niet in overeenstemming is met de rust in de buurt. Maar liefst 390 appartementen worden gebouwd. Dit zal ook zorgen voor een serieuze toename van auto’s en andere passanten.”  Ondertussen hebben Zowel de schepen voor ruimtelijke ordening en erfgoed als het diensthoofd ruimtelijke ordening ontslag genomen in Edegem. En Adriaan De Weerdt vraagt zich af of er enig verband bestaat met deze genoemde punten? Stof tot nadenken en te antwoorden voor het Edegemse gemeentebestuur.

%d bloggers liken dit: