Infovergadering over de Commandant Van Laethemstraat in Hoboken

Het districtsbestuur wil de Commandant Van Laethemstraat heraanleggen. Hiervoor werkt het samen met Waterlink die de riolering zal vernieuwen.
De technische diensten van de stad maakten een concept klaar dat aangeeft in welke richting de heraanleg zal voeren. We organiseren daarom een infovergadering op woensdag 5 februari in het Dienstencentrum Groen Zuid.

Het concept is het begin van een ontwerpprocedure voor een heraanleg. Hierbij worden vooral de voorwaarden bepaald waaraan een heraanleg moet voldoen. Ook maakt de ontwerper enkele eerste schetsen van de straat. In deze periode maakt Waterlink ook alle voorbereidingen voor het vernieuwen van de riolering. Op de vergadering geven we toelichting en noteren we de opmerkingen uit de buurt.

U bent welkom op de bewonersvergadering:

Wanneer: woensdag 5 februari, 19:00 uur

Waar: Dienstencentrum Groen Zuid, polyvalente zaal;  Fodderiestraat 117, Hoboken

Voor meer informatie kan u terecht bij wijkoverleg Hoboken op het nummer 03 338 30 16 of via mail wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be

%d bloggers liken dit: