Fietspad langsheen spoorlijn 52 wordt doorgetrokken

Jaren geleden werd het fietspad naast het spoor al aangelegd op grondgebied Niel en doorgetrokken tot aan de N177. Nu zal dit fietspad ook verder verlengd worden van aan de N177 ter hoogte van Beukenlaan tot aan de J. B Corremansstraat (Bosbeek).

De kosten voor de aanleg van dit deel van het fietspad worden geraamd op 505.003,63 euro.

Deze werken worden uitgevoerd met subsidies van de Vlaamse overheid (365.548,71 euro).

Het ontwerpdossier wordt in februari 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend.

Wij verwachten dat de omgevingsvergunning midden 2020 wordt afgeleverd, waarna we in augustus 2020 de aanbestedingsprocedure kunnen opstarten. In november 2020 zou de procedure dan afgerond kunnen zijn en zouden de werken kunnen starten.

Met een uitvoeringstermijn van 40 werkdagen zullen de werken tegen eind 2020 ver gevorderd zijn.

%d bloggers liken dit: