Aanpassing oversteekplaats Boniverlei – Hagedoornlei

De fietsoversteek ter hoogte van het kruispunt van de Hagedoornlei met Boniverlei is een belangrijke knooppunt op de fietsroute tussen Buizegem en het centrum van Edegem. Binnenkort maken we deze oversteek veiliger. De werken gaan van start op 24 februari 2020 en zullen -bij gunstige weersomstandigheden- ongeveer twee weken duren.
In de nieuwe situatie:

  • schuift de fiets- en voetgangersoversteek op richting Hagedoornlei en komen er nieuwe markeringen.
  • kunnen fietsers en voetgangers zich opstellen in een zone waar ze het fietspad niet meer blokkeren.
  • Wordt de Hagedoornlei definitief afgesloten voor autoverkeer richting Boniverlei. De tijdelijke bloembakken maken plaats voor brede groenvakken.
  • Zal het éénrichtingsverkeer in de ventweg van de Boniverlei van richting wisselen. Dit vergemakkelijkt de manoeuvres van de vuilniswagen.

FIETSVERKEER
Het fietsverkeer van de Boniverlei kan in de twee richtingen blijven rijden. De fietsers worden omgeleid tot net buiten de werfzone.

AUTOVERKEER
Tijdens een belangrijk deel van werkzaamheden zal één rijstrook van de Boniverlei worden afgesloten. Het verkeer zal beurtelings passeren met behulp van stoplichten.
De ventweg langs de Boniverlei (tussen de Hagedoornlei en de Herfstlei) zal tijdelijk doodlopend zijn en je zal er tijdelijk in beide richtingen mogen rijden. Na de werken geldt dus opnieuw éénrichtingsverkeer, maar wisselt de rijrichting.

HUISVUILOPHALING
De huisvuilophaling blijft ongewijzigd. Plaats je huisvuil wel buiten de werfzone zodat het vlot bereikbaar is voor onze ophalers.

LAWAAI EN STOF
Wegenwerken zijn haast synoniem voor hinder, vuil en lawaai. We proberen dit zo veel mogelijk te vermijden maar vragen u ook om uw begrip en geduld. Bij extreme hinder kan je onze toezichter verwittigen.

Met vragen kan je terecht bij de cluster publiek domein, 03 289 26 50 of publiekdomein@edegem.be

%d bloggers liken dit: