Controle op hotspots in Antwerpen en haar districten

Fietsdiefstallen houden dieven, en dus ook de politie, bezig. En dus heeft de wijkwerking West dinsdag op verschillende zogenoemde hotspots extra toezicht en controle gehouden. Tegelijk hielden ze een oogje in het zeil op pleintjes waar al eens overlast veroorzaakt wordt.

Tijdens de actie werden twee personen bestuurlijk gearresteerd omdat ze agressief bedelden. Zes personen hadden drugs op zak en kregen een onmiddellijke minnelijke schikking, en één van hen werd meegenomen naar het kantoor.

De Dienst Vreemdelingenzaken kreeg het dossier overhandigd van één persoon die illegaal in het land verblijft. Aan de actie werkten ook de mobiele eenheid, het fietsteam en de afdeling informatie gestuurde politiezorg mee. Soortgelijke acties zullen nog volgen vertellen ze tenslotte bij de Antwerpse politie.

%d bloggers liken dit: