In Boechout kiezen wij resoluut voor de weg vooruit: wij willen meer Kindertalentenfluisteraars

Het is tijd voor een masterplan geestelijke gezondheid.

België heeft over het algemeen genomen een goede gezondheidszorg, al is er een gap tussen arm en rijk en vallen er nog mensen uit de boot. Maar zeker voor ziektepreventie en vooral voor de aanpak van de geestelijke gezondheid scoren we nog helemaal niet goed. Cijfers geven aan dat België minder besteedt aan geestelijke gezondheidszorg en de Belgische bevolking doet minder een beroep op psychiaters en psychologen dan het gemiddelde in West-Europa. Bovendien  consumeren de Belgen veel antidepressiva en ons land kent ook een bijzonder hoog zelfdodingscijfer. Sinds lang blijven we hangen en trappelen ter plaatsen als het gaat over het verbeteren van ons mentale welzijn. In Boechout zetten we een stap vooruit.

Er is dringend nood aan de transitie van een ziektemodel naar een gezondheidsmodel.

We moeten af van de idee dat de uitgaven in de geestelijke gezondheid dienen om kosten te dekken. Samen met talloze internationale wetenschappelijke studies geloven wij sterk dat investeren in ggz kostenbesparend zal zijn: psychisch gezonde personen vertonen minder medische consumptie, minder vervangingsinkomens worden uitgekeerd én betere preventie en vroegdetectie zijn kostenbesparend. En er is veel minder menselijk leed! In Boechout geven we een voorbeeld.

Jongeren  mogen niet het kind van de rekening zijn

Elk kind dat geboren wordt, heeft talenten. Een talent gaat niet perse over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar wel over al die dingen die je kan en die als het ware vanzelf gaan, je voldoening geven en waarvan je batterij weer wordt opgeladen. Als kind je eigen talenten mogen en kunnen ontdekken is een van de voornaamste bronnen van zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht. Te vaak wordt door volwassenen ingezet om enkel ongewenst gedrag te veranderen. Te veel worden kinderen in een ‘mal’ gestopt en moeten zij beantwoorden aan de verwachtingen van ouders en leerkrachten. Te weinig laten we kinderen en jongeren opgroeien vanuit hun intrinsieke talenten, kwaliteiten en vaardigheden.

In Boechout kiezen we resoluut voor de weg vooruit: wij willen meer Kindertalentenfluisteraars

Gebaseerd op de eigen professionele parktijkervaring met kinderen en gezinnen, richten Ria Van Den Heuvel en Anke Van Oevelen de vzw Boechout Veerkrachtig op. Zij geloven heel sterk in het concept van het talent-denken. Vanaf schooljaar 2020 -2021 leiden ze per jaar 25 personen uit de buitenschoolse kinderopvang, het leerkrachtenkorps van alle Boechoutse scholen, jeugdmonitoren en leiding van jeugd- en sportverenigingen enzo, op tot Kindertalentenfluisteraar. Zo’n Kindertalentenfluisteraar kan na de opleiding bijdragen aan een positief zelfbeeld van de kinderen en jongeren, en legt zo een goede basis tot meer veerkracht en weerbaarheid. Zo kunnen kinderen en jongeren beter omgaan met de uitdagingen die zij in onze overprikkelde wereld zeker nog zullen tegenkomen!

We starten met een open avond voor iedereen met kinderen en jongeren in zijn of haar omgeving. Hartelijk welkom op de info –en opwarmavond op 10 maart 2020 om 20u00 in Zaal Vooruit in Boechout. Luk Dewulf, pionier van het talent-denken geeft een boeiende lezing . Inschrijven via secretariaat@familieplatform.be met vermelding van lezing Luc Dewulf + naam deelnemer. 10€ overschrijven op rek BE 50 0016 5463 7518 van Familieplatform.

Meer info: Ria Van Den Heuvel, 0477 59 22 54

%d bloggers liken dit: