UZA Edegem paraat voor Coronavirus

Herman Goossens (UAntwerpen) volgt gebeurtenissen rond coronavirus op de voet op

In Europa doen zich sinds enkele weken gevallen van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, voor. Het voorbije weekend is het aantal patiënten met een SARS-CoV-2-infectie in Italië aanzienlijk gestegen. De Italiaanse gezondheidsautoriteiten hebben maatregelen genomen om de verspreiding van de infectie tegen te gaan, waaronder het in quarantaine plaatsen van verschillende Noord-Italiaanse gemeenten en het opschorten van grote openbare evenementen. Vandaag zien we ook clusters van infecties in Iran, Zuid-Korea, Singapore, Thailand, Vietnam, Hong Kong en Japan, en daarom houden we rekening met bijkomende grote clusters en mogelijk grootschalige verspreiding in Europa.

Staat van paraatheid

In het licht van deze recente ontwikkelingen bereidt PREPARE zich verder voor om, wanneer nodig, een klinische onderzoeksreactie in Europa op te starten. Op 6 februari heeft PREPARE reactiemodus 2 geactiveerd, een belangrijk volgend niveau van paraatheid voor het uitvoeren van klinisch onderzoek voor het geval SARS-CoV-2 zich verder verspreidt in Europa.

Momenteel dragen 366 ziekenhuizen en 73 pediatrische sites, die deel uitmaken van PREPARE’s netwerkpartners COMBACTE en Penta, bij aan de belangrijke wereldwijde inspanningen om de informatie die bij de getroffen patiënten wordt verzameld, te standaardiseren. Een elektronisch casusformulier (Case Record Form – eCRF), ontwikkeld door ISARIC en WHO, werd gedeeld met deze netwerken zodat dezelfde informatie verzameld kan worden bij patiënten met een mogelijke of bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

We zorgen ervoor dat onze netwerken van ziekenhuizen en artsen in de eerstelijnszorg klaar zijn om klinische onderzoeksactiviteiten uit te voeren, bijvoorbeeld door alvast de nodige contracten op te maken en ethische goedkeuringen aan te vragen. PREPARE en COMBACTE zorgen er ook voor dat de diagnostische laboratoria die deel uitmaken van hun onderzoeksnetwerken SARS-CoV-2 kunnen opsporen en dus klaar zijn voor het geval er snel een klinische studie moet worden gestart. Bijkomende diagnostische activiteiten worden voorbereid. Alle activiteiten van PREPARE worden afgestemd op de activiteiten van nationale gezondheidsautoriteiten, ECDC en de regionale kantoren van de WHO.

Pandemie

“Het ziet er steeds meer naar uit dat de uitbraak van SARS-CoV-2 zal uitgroeien tot een pandemie. PREPARE zal het responsniveau meteen naar reactiemodus 3 brengen als er aanhoudende overdracht van SARS-CoV-2 in verschillende Europese landen wordt waargenomen. We gaan door met een gecoördineerde, coherente en verenigde klinische onderzoeksreactie”, legt prof. Herman Goossens, de coördinator van PREPARE, uit.

%d bloggers liken dit: