Boechoutse gemeenteraad keurt erfpachtovereenkomst en affectatie kunstwerk goed

Erfpachtovereenkomst

De gemeente Boechout gaat een erfpachtovereenkomst aan met de eigenaar van twee percelen op de hoek van de Heuvelstaat en de Molenlei, aan bakkerij Ellen, in Boechout. Het privéterrein bevindt zich in slechte staat en kan aanleiding geven tot gevaarlijke verkeerssituaties. Boechout zal de grond inrichten als openbaar domein. Er komen parkeerplaatsen voor o.a. kortparkeren, een fietsenstalling en er wordt een kleine groenzone met rustbank aangelegd. De gemeente betaalt een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 250 euro en zal ook de kosten van de aanleg op zich nemen.

Affectatie* kunstwerk IJzerlei

Lokaal kunstenaar Kevin Toelen heeft een kunstwerk, gefinancierd door projectontwikkelaar Gands, in cortenstaal aan de gemeente geschonken. Het kunstwerk bevindt zich in de IJzerlei in het nieuwe woonproject Midden. Cor-ten-staal is een metaalsoort die oxideert onder invloed van zon en regen. De roestlaag beschermt het metaal en geeft het een typisch donkerrode kleur. Omdat vroeger in de Molenlei het metaalbedrijf BMT stond, is het materiaal zeer toepasselijk voor deze locatie.

Kevin Toelen (°1981) is een grafisch kunstenaar met roots in street art. Zijn kunstwerken zijn zeer lineair geconcipieerd. Ze bevatten niet echt een boodschap, maar hebben de ambitie de omgeving met kleur en vorm vrolijk te beïnvloeden. De cultuurraad gaf positief advies, waarop de gemeenteraad beslist heeft om het kunstwerk te affecteren. In de toekomst wil de gemeente in samenwerking met de cultuurraad ook een kunstwandeling uitstippelen langs alle kunstwerken op het openbaar domein in Boechout.

(*) De affectatie van een goed betekent dat het opgenomen wordt in het openbaar domein, waarbij de bevoegde overheid bevestigt dat het goed bestemd wordt tot het gebruik van allen.

 

Foto: ©Gemeente Boechout

%d bloggers liken dit: