Boechoutse gemeenteraad keurt unaniem motie goed over het behoud en de uitbreiding van het openbaar vervoer in de zuidrand van Antwerpen

Alle politieke fracties sluiten zich aan bij de visie van het college van burgemeester en schepenen over de plannota ‘Routeplan 2030’. Routeplan 2030 is een mobiliteitsplan voor de toekomst van de mobiliteit in de regio Antwerpen. De bekommernissen gaan vooral over basismobiliteit in de gemeente. Zo moet Vremde absoluut met openbaar vervoer bereikbaar blijven, pleit men voor het behoud van tramlijn 7 en voor een capaciteitsverhoging van de P&R Capenberg.

Op 27 november vorig jaar gaf het college van burgemeester en schepenen haar goedkeuring aan twee ontwerpnota’s rond de plannota Routeplan 2030. Het college wees evenwel het betalend maken van de P&R Capenberg van de hand. Daarnaast heeft het college ernstige bedenkingen bij de nieuwe plannen die door vervoersmaatschappij De Lijn werden geformuleerd op 28 januari 2020. De gemeenteraad sloot zich maandagavond unaniem aan bij de vragen en bedenkingen van het college van burgemeester en schepenen. Naast de algemene oproep om niet te besparen, maar integendeel te investeren in degelijk openbaar vervoer, werden vooral volgende standpunten genoteerd:

  • Het behouden van de verbinding van Boechout naar deelgemeente Vremde. Het jongerentehuis Don Bosco, het sportpark Sneppenbos, de nieuwe woonontwikkeling aan de Groenstraat en de dorpskern van Vremde moeten absoluut bereikbaar blijven. Indien lijn 51 niet behouden blijft, is het noodzakelijk om lijn 90 van Lier – P&R Capenberg uit te breiden tot Vremde.
  • Ook het dorpscentrum van Boechout heeft lijn 51 of een alternatief nodig om het centrum van Boechout te bedienen. Zo blijven de woonzorgcentra, de bibliotheek, de middenstand en horeca, de kerk, de culturele infrastructuur en drie basisscholen vlot bereikbaar.
  • Boechout pleit resoluut voor het behoud van tramlijn 7. Liefst wordt de lijn zelfs doorgetrokken naar Kontich. Dit is een must voor de mobiliteit in de dichtbevolkte zuidrand. Anders zal de druk op de P&R Capenberg nog meer toenemen en tram 15 geconfronteerd worden met capaciteitsproblemen om alle reizigers comfortabel te vervoeren.
  • De gemeenteraad wenst de capaciteit van P&R Capenberg te verhogen. Parkeren op de P&R moet gratis blijven. De raad vraagt om alsnog te overwegen om tramlijn 15 in de toekomst door te trekken tot in Lier of minstens tot aan de Stoofstraat, op de grens met Lier.
  • Inzet op de uitwerking van een ernstig beleidsprogramma inzake deelmobiliteit en taxicheques.

Vervoerregio Antwerpen bestaat uit 33 gemeenten in de Antwerpse regio. Ze streeft naar een economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van de vervoerregio. In de Vervoerregioraad Antwerpen komen de steden en gemeenten van de vervoerregio, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, NMBS en Infrabel samen. Zij hebben samen een visienota ontwikkeld, die maatregelen en projecten bevat voor een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio. Het is o.a. de bedoeling om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder te bevorderen tot een modal split van 50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen per wagen, 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer).

 

%d bloggers liken dit: