Geen meteropnemers meer op straat. Fluvius neemt maatregelen

Het coronavirus beheerst de actualiteit en de overheid heeft voor de periode van 14 maart t.e.m. 3 april belangrijke maatregelen getroffen om de verdere verspreiding ervan zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook Fluvius volgt de situatie en wijzigt zijn werking. Dit heeft een grote impact op dienstverlening. De maatregelen gelden voor al onze disciplines: elektriciteit, aardgas, riolering, telecom en warmte.

Niet-dringende werken worden opgeschort

Alle niet-dringende interventies waarbij we in contact komen met onze klanten (of andere collega’s) worden voorlopig stilgelegd. Het gaat onder meer om gewone aansluitingen, het ombouwprogramma van de digitale meter en investeringswerken in de straat. Bij die investeringswerken zorgen we er wel voor dat we de werven veilig achterlaten. Onze diensten brengen de klanten waarbij de afspraken niet doorgaan op de hoogte.

Dringende interventies (storingen, dringende indienstnamen en dringende aan- en afkoppelingen) blijven wel doorgaan. Fluvius laat klanten die problemen ervaren met nutsvoorzieningen nooit in de steek. We vragen onze klanten wel op voorhand om een gsm-nummer zodat onze technicus hem of haar kan vragen om de ruimte waar gewerkt moet worden vrij te maken, zonder zelf in de buurt te komen. Als de klant toch aanwezig moet blijven, vragen we steeds om anderhalve meter afstand te houden.

Geen meteropnemers op pad

Onze meteropnemers gaan voorlopig niet meer op ronde. Klanten waarbij we de komende weken langs zouden moeten gaan, ontvangen een brief waarbij ze zelf hun meterstanden moeten doorgeven via de website of onze infolijn.

Nog dertien klantenkantoren open, alleen voor dringende zaken en enkel op afspraak

We passen onze dienstverlening in onze klantenkantoren  aan. Van de 30 kantoren blijven er nog dertien open. Het gaat om de kantoren in Aalst, Antwerpen (Hoboken en Deurne), Brugge, Genk, Gent, Ieper, Turnhout, Kortrijk, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Niklaas. In de 13 kantoren kunnen klanten alleen voor dringende problemen terecht (bv. problemen met budgetmeters of oplaadkaarten). Ze kunnen telefonisch een afspraak maken om langs te komen.

We danken al onze klanten voor hun begrip. Hou het veilig!

%d bloggers liken dit: