Educatieve uitgeverijen stellen digitale leermiddelen maximaal ter beschikking

Het Corona-virus noopte de federale overheid tot het nemen van nooit eerder geziene maatregelen die ook het onderwijs raken. De lessen werden geschorst van maandag 16 maart tot en met de paasvakantie, de schoolgaande jeugd zit plots massaal thuis.

De educatieve uitgeverijen dragen hun steentje bij om in deze onvoorspelbare tijden zo veel mogelijk lesmateriaal zo goed mogelijk beschikbaar te stellen voor een zo breed mogelijk publiek. Op die manier kan worden voorkomen dat leerlingen een grote leerachterstand opbouwen waardoor de eindtermen niet meer zouden kunnen worden behaald.

Dit zijn de verschillende initiatieven die momenteel in stelling staan – volg onze website voor updates. Deze kunnen de komende dagen en weken nog worden uitgebreid:

  • Uitgeverij Averbode bundelde leesreeksen, tijdschriften, paasvakantieboeken,… om kinderen en jongeren drie weken lang informatief bezig te houden.
  • Die Keure stelt de website onderwijsdoetertoe.be open voor iedereen – eveneens voor wie geen abonnement of licentie heeft.
  • Pelckmans stelt zijn Pelckmans Portaal open voor leerkrachten en leerlingen, ook als de school geen abonnement heeft op dit platform.
  • Uitgeverij Plantyn verzamelt alle beschikbare leermiddelen op de website leerleefbeleef.be met dagtaken en leesopdrachten voor afstandsonderwijs.
  • Uitgeverij Van In stelt zijn digitale leerplatformen Bingel en diddit gratis ter beschikking van alle Vlaamse scholen, gedurende drie weken.
  • Uitgeverij Zwijsen stelt verschillende oefenbundels voor het lager onderwijs digitaal beschikbaar via de eigen website.
%d bloggers liken dit: