Feestelijkheden rond 150 jaar gemeente Lint worden vooruit geschoven

Normaal zouden in de maand april de festiviteiten voor 150 jaar Lint moeten beginnen. Maar de huidige coronacrisis doet ons dit alles vooruit schuiven vertellen ze in Lint. Ook burgemeester Harry Debrabandere denk dat ze alles wat gepland was in de maand april wel kunnen vergeten. De organiserende verenigingen werden al aangeschreven om alles later op het jaar te houden en ook een tentoonstelling van de Heemkundige kring rond

150 jaar Lint zal later op het jaar moeten gehouden worden. En de maand mei moest normaal een stevige feestmaand worden rond dit thema. Maar het is nog lang niet zeker of dit ook wel kan doorgaan. Het is wachten op bevestiging vertellen ze in Lint. Een wandeling op zoek naar de Lintse Roots met een wandelpad met historische achtergrond is wel mogelijk. Dit plan kan je downloaden op de website www.lint.be . Want een wandeling is mogelijk maar hou je wel strikt aan de momenteel geldende maatregelen vertellen ze er nog bij in de gemeente Lint.

%d bloggers liken dit: