Op dinsdag 24 maart rekent UAntwerpen opnieuw op massale deelname aan grote coronastudie

“Ouderen pasten hun gedrag sneller aan dan jongere generaties”

Meer dan 560 000 Belgen vulden vorige week de coronabevraging van de Universiteit Antwerpen in. Dinsdag 24 maart van 10 tot 22 uur staat de enquête weer online. “Herhaalde deelname is belangrijk om realistische modellen voor de verspreiding van het virus te kunnen uittekenen”, zeggen de wetenschappers.

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen startten vorige week een citizenscienceproject op, met medewerking van collega’s van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt. Ze riepen de Belgen op deel te nemen aan een online bevraging. Zo kunnen de onderzoekers peilen naar mogelijke gedragsveranderingen onder invloed van het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen. Een huzarenstuk, want het uitwerken van een dergelijke studie vraagt in normale omstandigheden vele weken voorbereiding.

De bevraging kende een enorm succes: meer dan 560 000 landgenoten vulden ze in. Uit de eerste resultaten bleek bijvoorbeeld dat ruim driekwart van de deelnemers de kinderen thuis opving, en dat 3% noodgedwongen een beroep moest doen op de grootouders. Ook werd duidelijk dat veel Belgen de switch naar thuiswerk maakten, maar van degenen die niet thuis werkten, gaf ongeveer 10% aan toch te moeten gaan werken van de baas, terwijl thuiswerk volgens de eigen inschatting mogelijk was.

De deelnemers aan de enquête op 17 maart 2020 werd onder meer gevraagd of ze zich herinnerden wanneer ze het laatst een hand of zoen hadden gegeven (zie figuur). Dit is een belangrijke indicator van de mate waarin “social distancing” werd opgevolgd. De figuur toont de frequentieverdeling van het antwoord, opgesplitst per leeftijdsgroep van de deelnemers. De verticale stippellijnen tonen wanneer de drie grote maatregelen* ingingen.

“We zien duidelijk dat de curve van de 65-plussers piekt voor de eerste verticale lijn, en dat de pieken bij de jongere leeftijdsgroepen later komen, vooral op het moment van de drastische maatregelen van 13 maart”, legt gezondheidseconoom Philippe Beutels (UAntwerpen) uit. “Dit betekent dat de grote meerderheid van de 65-plussers al eerder aan social distancing is begonnen, en dus het advies van het wetenschappelijk comité wellicht beter is beginnen volgen, dan de rest van de bevolking.”

Bijgeschaafde methodiek

“We gaan de bevraging de komende weken elke dinsdag herhalen”, vertelt biostatisticus Niel Hens (UAntwerpen/UHasselt). “Het is belangrijk dat we de resultaten week na week met elkaar kunnen vergelijken. Dat geeft ons de mogelijkheid om op basis van bestaande en nieuwe wiskundige modellen betere projecties te maken. Onder meer op basis van de feedback van deelnemers werd de methodiek van de bevraging wat bijgeschaafd, bijvoorbeeld voor wat alleenwonende mensen betreft.”

De enquête staat op de website www.corona-studie.be . Ze kan opnieuw worden ingevuld op dinsdag 24 maart van 10 tot 22 uur.

 

%d bloggers liken dit: