Stad Antwerpen schort openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen op en verlengt termijnen van aanvragen en beroepen

De stad Antwerpen verlengt de termijnen voor de behandeling van aanvragen en beroepen voor omgevingsvergunningen. De openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen die al liepen op 24 maart of sindsdien gestart zijn, worden opgeschort en verdergezet na 24 april. Dit doet de stad in navolging van het besluit hierover van de Vlaamse regering als gevolg van de strenge coronamaatregelen.

Opschorting openbare onderzoeken

In het besluit van de Vlaamse regering werd opgenomen dat er sinds 24 maart geen nieuwe openbare onderzoeken meer mogen opstarten en dat de lopende na 24 april moeten worden verdergezet. Ook in Antwerpen zullen dus al deze openbare onderzoeken pas worden opgestart of verdergezet na 24 april 2020. Op de website van de stad Antwerpen, kanaal vergunningen, staat een lijst met 70 opgeschorte openbare onderzoeken. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Dankzij de opschorting blijft de mogelijkheid gegarandeerd om voor een periode van minstens 30 dagen te kunnen reageren op een vergunningsaanvraag. De maatregel loopt tot en met 24 april 2020 en kan indien nodig worden verlengd.

Verlenging termijnen aanvragen en beroepen

De normale termijnen voor de verwerking van omgevingsvergunningsaanvragen zijn 60 dagen voor de vereenvoudigde procedure en 105 dagen voor de gewone procedure. Deze worden nu verlengd. De verwerking van een vereenvoudigde procedure kan 30 dagen langer duren. De verwerking van de gewone procedure kan tot 60 dagen langer duren. Officieel kan het dus zijn dat een aanvrager maximaal 165 dagen moet wachten op uitsluitsel.

Ook de administratieve beroepen die burgers kunnen indienen tegen een beslissing over een omgevingsvergunning kunnen nu later ingediend worden. De termijn om een administratief beroep in te dienen wordt met 30 dagen verlengd. De termijn voor de beroepsinstantie om te beslissen over een administratief beroep wordt met 60 dagen verlengd.

Deze maatregelen gelden voor alle aanvragen en beroepen die worden ingediend na 24 maart, maar ook voor alle aanvragen en beroepen die werden ingediend voor 24 maart en waarvan de procedure nog loopt. Ook deze maatregel loopt tot en met 24 april 2020 en kan nog worden verlengd.

Openingstijden loketten

Het stadsloket in Den Bell blijft open volgens de aangepaste uren sinds de verstrengde coronamaatregelen. Op dit moment gaan enkel de noodzakelijke afspraken door op dinsdag en donderdag. Daarbij worden de maatregelen van ‘social distancing’ gerespecteerd.

Meer informatie over hoe de dienst vergunningen te contacteren is via mail, telefoon of een afspraak vindt u hier.

Hoogdringendheid van deze maatregelen

Vergunningsaanvragen moeten binnen een bepaalde termijn behandeld worden. Daarnaast moeten ook bepaalde verplichtingen worden gerespecteerd, bijvoorbeeld de organisatie van een openbaar onderzoek en het inwinnen van adviezen.

“Bepaalde procedurestappen leiden tot bijeenkomsten van burgers, zoals infovergaderingen en hoorzittingen. Omdat het nu belangrijk is menselijk contact zoveel mogelijk te vermijden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is de stad Antwerpen genoodzaakt om de procedure aan te passen. Dankzij de snelle en adequate reactie van Vlaanderen met het nooddecreet, hebben we hier ook de juridische mogelijkheid toe gekregen. Op deze manier kunnen alle vergunningsaanvragen en openbare onderzoeken rechtsgeldig en veilig verlopen. We kunnen op die manier de dienstverlening voor vergunningen blijven garanderen en iedereen krijgt de kans om volwaardig kennis te nemen van de geplande projecten”, aldus schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

%d bloggers liken dit: