Edegem beslist over extra steunmaatregelen voor verenigingen en handelszaken

Naast de talrijke Vlaamse en federale steunmaatregelen zal lokaal bestuur Edegem de eigen verenigingen en handelszaken extra financiële ademruimte geven in deze moeilijke periode van de lockdown ten gevolge van de coronacrisis. “Vaste kosten onder controle kunnen houden is essentieel”, zegt burgemeester Koen Metsu. “Daarom schelden we verenigingen en handelszaken die een pand huren van onze gemeente het huurgeld kwijt dat ze betalen tijdens de periode van de coronamaatregelen. We hopen dat we andere verhuurders kunnen inspireren om hetzelfde te doen.”

“De kwijtschelding van de huurgelden geldt van het begin van de lockdown light tot en met eind april. Ook al worden de maatregelen op 19 april opgeheven, dan nog zal men voor die maand geen huur moeten betalen. Zo helpen we die instanties die het momenteel het hardst nodig hebben”, licht de burgemeester toe. “Concreet wil dat zeggen dat iedere sportclub, ieder toneelgezelschap, het kunst- en taalatelier, het Bolwerk, alle horeca-uitbaters die een pand van de gemeente huren – dat zijn ‘t Forum, de Hoogmis, Brasserie Hof Ter Linden, Stable en La Brasseria-, maar zelfs ook de marktkramers hun huurgeld teruggestort krijgt.”

De sportverenigingen, die de financiering van hun recent aangelegde sportterreinen afbetalen aan het lokaal bestuur, genieten nog een extra maatregel . “Die afbetalingsperiode verlengen we met een half jaar zodat de clubs niet in liquiditeitsproblemen geraken”, vult schepen voor sport Koen Michiels aan. “Daarnaast steekt lokaal bestuur Edegem ook de verenigingen die onze gemeentelijke sporthal Den Willecom huurden een hart onder de riem. Dans-, karate-, zaalvoetbal-, handbal- verenigingen en scholen die onze zaal boekten, krijgen volgend jaar een korting ten belope van de periode dat ze er tijdens de coronamaatregelen geen gebruik van hebben kunnen maken.”

Ook de adviesraad lokale economie zat in de tussentijd niet stil. Hun voorzitter, Bart Scheenaerts, ontwikkelde in sneltempo een nieuw platform waarop klanten bij de Edegemse handelaars online kunnen bestellen. De klant kan zijn bestelling vervolgens zelf ophalen of laten leveren. “Iedere handelaar kan zich registreren via www.ikonderneeminedegem.be . “Of het nu gaat over online kleding bestellen uit het lokale aanbod, of een lekkere bereide maaltijd: wij wijzen de weg richting onze lokale handelaar”, zegt Metsu.

Daarnaast werd recent beslist dat iedere Edegemse handelaar jaarlijks een reclamefolder mag bedelen zonder enige retributie. Ook dit is nieuw.

“Wij willen als lokaal bestuur doelgerichte, doordachte ondersteuning bieden aan onze ondernemers. Zij die het hardst worden getroffen en die op onvoldoende bovenlokale maatregelen kunnen rekenen, worden van kortbij opgevolgd. Zij kunnen met hun vragen terecht op lokale.economie@edegem.be en zullen begeleid worden naar een haalbare oplossing.”

%d bloggers liken dit: