Grote coronastudie UAntwerpen “Invullen blijft belangrijk, ook als je de vorige weken al meedeed”

Dinsdag is coronastudiedag. Voor de derde week op rij roept de Universiteit Antwerpen alle Belgen op om de bevraging in te vullen. Van 10 tot 22 uur staat de enquête opnieuw open. Ze kan zowel in het Nederlands, het Frans, het Duits als in het Engels worden ingevuld.
 
De voorbije dinsdagen namen meerdere honderdduizenden Belgen deel aan de coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen. De UHasselt en KU Leuven steunden de bevraging reeds, en nu zet ook de Franstalige ULB haar schouders mee onder het project. Via de vragenlijst peilen de wetenschappers naar de gedragsveranderingen onder invloed van het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen. Die gingen in op 13 maart, werden verscherpt op 17 maart en verlengd op 27 maart.
“Het is belangrijk dat de deelnemers de vragenlijst wekelijks invullen”, legt prof. Philippe Beutels uit. “De wetenschap heeft deze data echt nodig. We willen weten hoe de bevolking omgaat met de crisis, niet in het minst om de verdere evolutie van de epidemie te kunnen voorspellen, de ziekenhuizen te helpen inschatten wat er staat te gebeuren, en het welzijn van de bevolking op te volgen. Op basis van de feedback van deelnemers werd de vragenlijst voor de derde golf weer lichtjes bijgeschaafd. Het is de bedoeling dat je telkens opnieuw meedoet. We bestuderen ook de evolutie over de tijd. Dus heb je al eens meegedaan: doe nu zeker ook terug mee.”
Meer telewerken en minder contacten
Het opzetten van een dergelijke bevraging is een echt huzarenstukje. In normale omstandigheden vergt het aanmaken van een enquête meerdere weken, en neemt de analyse ook heel wat tijd in beslag. Uit de eerste analyse van de bevraging vorige week bleek dat drie mensen op vier aan thuiswerken deed. De overgrote meerderheid geeft geen handen of zoenen meer. We zien dat vooral leeftijd een drijvende factor is voor het hebben van meer contacten. De deelnemers tussen 13 en 45 jaar hebben merkelijk meer contacten dan andere leeftijdsgroepen. Verder maken mensen met onderliggende aandoeningen minder contacten (los van hun leeftijd).
Een derde van de deelnemers gaf aan minder goed te slapen en zich minder goed te kunnen concentreren. Bepaalde groepen geven een lager psychisch welbevinden aan. “Dat zien we onder anderen bij mensen onder de 70 jaar, vrouwen, mensen die behoren tot een kleiner huishouden (singles), hoger opgeleiden, mensen zonder voltijdse betrekking en mensen die symptomen van COVID-19 vaststellen bij zichzelf of een huisgenoot”, duidt prof. Pierre Van Damme. “Bij heel wat mensen leidt de ‘lockdown light’ dus tot een slechter ervaren welzijn en relationele spanningen.”
De enquête kan opnieuw worden ingevuld op dinsdag 31 maart van 10 tot 22 uur. Vorige week was het in de voormiddag enorm druk op de website, wat soms tot vertraging leidde. De bevraging kan trouwens ook worden ingevuld in het Frans, het Engels en het Duits.
%d bloggers liken dit: