Politiezone Rupel controleert voortdurend Corona-maatregelen

De lokale politiezone Rupel controleert voortdurend op de naleving van de Coronamaatregelen, ook ’s nachts en tijdens het weekend. Tot nog toe werden er 158 meldingen genoteerd waarvan er 30 hebben geleid tot een proces-verbaal dat aanleiding kan geven tot een dure minnelijke schikking.

De helft van de pv’s is voor mensen die het samenscholingsverbod negeerden. We controleren ook intensief op de niet-essentiële verplaatsingen. Handelszaken die zich niet aan hun sluiting(suur) houden, zijn goed voor een kwart van alle Corona-pv’s. Zo werd er gisteren op bevel van de burgemeester nog een pitazaak in het centrum van Boom tot 5 april gesloten die zich niet aan het sluitingsuur hield.

>> Als iedereen de maatregelen opvolgt, houden we deze vervelende periode zo kort mogelijk en beschermen we onszelf en onze medemensen maximaal tegen het virus.

Heb je nog vragen over wat mag en niet mag? Lees de meest gestelde vragen met het antwoord op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

%d bloggers liken dit: