Dinsdagse coronastudie van UAntwerpen: “Zorgmedewerkers geven vaker aan onveilig te moeten werken”

Dinsdag 7 april rekent UAntwerpen opnieuw op de hulp van de Belgen. Net zoals de voorbije weken kan iedereen tussen 10 en 22 uur deelnemen aan de grote coronastudie. Die bevraging levert telkens weer waardevolle informatie op, informatie waarmee wetenschappers bijvoorbeeld nieuwe ziekenhuisopnames geografisch kunnen voorspellen.

560 000, 345 000 en 415 000 deelnemers: de voorbije dinsdagen namen ongelofelijk veel Belgen telkens even de tijd om de grote coronastudie van de Universiteit Antwerpen, met ondersteuning van UHasselt, KU Leuven en ULB, in te vullen. Via de vragenlijst peilen de wetenschappers naar de gedragsveranderingen onder invloed van het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen. Die gingen in op 13 maart, werden verscherpt op 17 maart en verlengd op 27 maart.

De bevraging loopt ook tijdens de paasvakantie gewoon door. “Deze week zijn nog meer mensen thuis dan de voorbije weken”, zegt prof. Pierre Van Damme. “En er is de combinatie met het mooie weer van de laatste dagen. We zijn benieuwd of die omstandigheden een impact gaan hebben op de resultaten van onze uitgebreide steekproef. Misschien heeft de zon wel een positieve invloed op het mentale welzijn van de deelnemers. Het blijft in ieder geval belangrijk om herhaald mee te doen aan de bevraging.”

Werken “in onveilige omstandigheden”

De wetenschappers werkten nog even door op de respondenten die op dinsdag 31 maart aangaven niet thuis te werken.

–         58 000 mensen gaven aan hun ‘kot’ te verlaten om te gaan werken.

–         8000 van die mensen zegden dat ze dat naar hun mening in onveilige omstandigheden moesten doen.

–         Lager geschoolden gaven substantieel meer aan in onveilige omstandigheden te moeten werken.

–         Respondenten die in de gezondheidssector werken geven 2,5 keer meer dan gemiddeld aan dat ze de omstandigheden op het werk niet veilig vinden.

Ziekenhuisopnames voorspellen

In de bevraging geven de respondenten ook aan of en welke symptomen van het nieuwe coronavirus ze vertonen. De wetenschappers combineerden die gegevens ook met de data van de officieel geregistreerde COVID-19-besmettingen.

“Die info kan dienen als een soort early warning systeem”, legt Thomas Neyens (UHasselt) uit. Hij kon zo een kaart van België creëren. “Op de rode plaatsen kunnen we met de huidige modellen met grote zekerheid zeggen dat een verhoogd aandeel van de bevolking symptomen heeft. De modellen worden nog verder ontwikkeld, maar we denken deze informatie te kunnen gebruiken om nieuwe ziekenhuisopnames geografisch te voorspellen. Om de voorspellingen accurater te maken, moeten vooral in het zuiden van het land nog meer mensen deelnemen aan de bevraging.”

De enquête kan opnieuw worden ingevuld op dinsdag 7 april van 10 tot 22 uur. De voorbije weken was het in de voormiddag enorm druk op de website, wat soms tot vertraging leidde. Even wachten tot na de middag is dus zeker het overwegen waard. De bevraging kan trouwens ook worden ingevuld in het Frans, het Engels en het Duits.

 

www.corona-studie.be

www.etude-corona.be

www.corona-study.be

www.corona-befragung.be

%d bloggers liken dit: