Hoe staat u tegenover thuisonderwijs?

UAntwerpen rekent opnieuw op massale deelname aan coronastudie op dinsdag 14 april

Dinsdag 14 april rekent UAntwerpen opnieuw op massale deelname aan de grote coronastudie. De wetenschappers polsen deze keer ook naar uw ervaring met en meningen over thuisonderwijs, met het oog op het eventuele heropenen van de scholen.

Vier dinsdagen na elkaar vulden telkens honderdduizenden Belgen de coronabevraging van de Antwerpse universiteit in. Ondertussen maakten bijna één miljoen landgenoten minstens één keer enkele minuten tijd vrij om deel te kunnen nemen aan het onderzoek, dat mee ondersteund wordt door UHasselt, KU Leuven en ULB. Via de vragenlijst peilen de wetenschappers naar de gedragsveranderingen onder invloed van het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen. Die gingen in op 13 maart, werden verscherpt op 17 maart en verlengd op 27 maart.

Op dinsdag 14 april staat de vijfde golf op de agenda. Naar wekelijkse gewoonte polsen de onderzoekers naar de gedragsveranderingen en het algemene welbevinden van de mensen. “Tijdens het verlengde paasweekend in ‘lockdown light’ lieten de media onder anderen politiekorpschefs en provinciegouverneurs aan het woord”, zegt Koen Pepermans (Faculteit Sociale Wetenschappen). “Zij meldden een toenemend aantal inbreuken op de coronamaatregelen. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in onze bevraging. Het goed opvolgen van de social distancing en andere maatregelen is ieders manier om een steentje bij te dragen.”

De onderzoekers hopen dat de cijfers na het verlengde paasweekend niet dalen.

Vorige week werd er voor het eerst gepolst naar eventuele uitgestelde medische zorg, los van COVID-19. “23% gaf aan momenteel geen gezondheidswerker te raadplegen voor een ander medisch probleem”, aldus prof. Philippe Beutels. “Bij verdere analyses merkten we dat het vooral mensen ouder dan 65 jaar en alleenwonende mensen zijn die consultaties, preventieve onderzoeken en medische ingrepen uitstellen. Deze week willen we hier wat dieper op ingaan met enkele aanvullende vragen.”

Nieuw in de bevraging zijn enkele vragen met betrekking tot thuisonderwijs. Relevant, want na de paasvakantie hervat het schooljaar opnieuw, weliswaar met afstandsonderwijs. Beutels: “We willen graag meer te weten komen over de ervaringen met en de meningen over thuisonderwijs. Dit is immers een belangrijk element in verband met het eventueel heropenen van de scholen.”

De enquête kan opnieuw worden ingevuld op dinsdag 14 april van 10 tot 22 uur. De voorbije weken was het in de voormiddag enorm druk op de website, wat soms tot vertraging leidde. De bevraging kan trouwens ook worden ingevuld in het Frans, het Engels en het Duits. Nieuw is dat deelnemers voortaan hun mailadres kunnen achterlaten, zodat ze de aankondiging van de volgende golf in hun mailbox krijgen.

VUL DE ENQUETE HIER IN

www.corona-studie.be / www.etude-corona.be / www.corona-study.be / www.corona-befragung.be

%d bloggers liken dit: