Antwerpse politie heeft de handen vol aan het controleren van de opgelegde corona-maatregelen

De politie van Antwerpen stelde sinds 20 maart 2020 2 037 processen-verbaal op die coronagerelateerd zijn. 4 578 mensen en 86 zaken zijn in die pv’s opgenomen. Tijdens het afgelopen paasweekend alleen, gaat het over 148 processen-verbaal en 434 personen die de COVID-19-maatregelen niet volgden. 12 hardleerse overtreders werden al bestuurlijk aangehouden.

In de periode van 20 maart tot en met zondag 12 april stelde Politiezone Antwerpen 2 037 processen-verbaal op en werden 4 578 mensen en 86 rechtspersonen in die pv’s geregistreerd. In de afgelopen 24 uur zijn 67 coronagerelateerde vaststellingen gedaan.

Leidende principes

Om het naleven van de coronamaatregelen te controleren, legt de politie van Antwerpen de nadruk op het handhaven van de verplichting om afstand te houden en het samenscholingsverbod. Wie dus niet verder dan anderhalve meter van elkaar verwijderd is, riskeert een proces-verbaal. Uiteraard treden we niet op wanneer dat gebeurt onder gezinsleden die onder eenzelfde dak wonen. Hetzelfde geldt voor wie in groep samenkomt: dat kan enkel voor wie onder hetzelfde dak woont. Anders is de regel dat je vanaf meer dan twee personen geverbaliseerd kan worden. Bij controle zal de politie de onderlinge relatie tussen de personen achterhalen.

Niet-essentiële verplaatsingen

De overgrote meerderheid van alle vaststellingen doet de politie nog steeds omwille van duidelijk niet-essentiële verplaatsingen (46,5 %). Ook het aantal processen-verbaal omdat mensen in het openbaar blijven samenkomen (25 %), maakt een groot deel uit van alle vaststellingen. Verder stelt de politie vast dat velen verzamelen in auto’s (11,84 %) of in de privésfeer (9 %). Ook tegen het negeren van de zogenaamde social distancing (6,5 %) moet de politie geregeld optreden.

Enkele voorbeelden van overtredingen

Een groot aantal Antwerpenaars volgt de COVID-19-maatregelen die zijn opgelegd door de overheid. Maar toch is nog steeds niet iederéén doordrongen van het belang van deze maatregelen. Enkele voorbeelden van inbreuken:

 • Zondag 12 april stelde de politie vast dat een groep van vijftien kinderen en volwassenen zich verzameld had aan de De Gerlachekaai. Ze zaten op en rond een bank. De politie controleerde de groep. Lang niet iedereen bleek op hetzelfde adres te wonen. Ze schonden daarbij de opgelegde maatregelen. De politie stelde een proces-verbaal op.
 • In Deurne had zondag iemand een zwembad op de oprit gezet. Een vijftal volwassenen en twee kinderen hielden er een zwempartij. Het is niet de bedoeling dat verschillende huishoudens samenkomen. De politie stelde een proces-verbaal op.
 • Er zijn zelfs mensen die de coronacrisis misbruiken om criminele feiten te plegen. Op 11 april probeerde een dame toegang te krijgen tot appartementen door zich uit te geven voor een coronacontroleur. Ze maakte de slachtoffers zelfs wijs dat ze de politie zou bellen als ze geen toegang kreeg tot de woning. Eens binnen, begon ze kasten te doorzoeken. De dame kon enkele uren na de eerste meldingen gevat worden. De dame werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Ingezoomd op handelszaken

De politie trad op tegen 86 instellingen. De meeste processen-verbaal werden opgesteld tegen winkels die niet-essentiële goederen verkochten, wisselkantoren en horecazaken. Opvallend is ook hoe cafés creatief omgaan met de maatregelen en niet-toegestane afhaaldiensten aanbieden. De politie stelt ook vast dat nachtwinkels dreigen om de rol van horecazaken over te nemen.

Het aantal processen verbaal per sector overlopen we hier:

 • Winkels die niet-essentiële goederen verkochten: 21
 • Horecazaken: 21
 • Overige: 9
 • Wisselkantoren: 8
 • Winkels met essentiële voeding: 6
 • Kapperszaken: 6
 • Autogarages: 5
 • Nachtwinkels: 3
 • Ambulante handel in niet-essentiële voeding: 3
 • Nagelstudio’s: 2
 • Winkels niet-essentieel: 2
 • Shishabar: 1

Bemiddelen om bestuurlijke arrestaties te vermijden

In Antwerpen zijn er 413  personen die al twee of meer dan twee keer met de politie in contact kwamen omdat ze de COVID-19-maatregelen schonden. Sommigen zijn hardleers en werden al vier keer en meer geverbaliseerd. De bemiddelingsteams en de wijkteams bezochten al een aantal van die veelplegers. Het is de bedoeling om hen uit te leggen waarom de politie optreedt en wat het belang is van de opgelegde maatregelen. Door met hen in contact te komen buiten de verbaliserende context, proberen de bemiddelingsteams te vermijden dat die hardleerse overtreders bestuurlijk gearresteerd worden. In het kader van de coronamaatregelen heeft de Antwerpse politie al twaalf mensen bestuurlijk gearresteerd.

 • De meesten van hen werd gearresteerd omwille van het schenden van het samenscholingsverbod. 33 % omwille van blijvende niet-essentiële verplaatsingen en tot slot nog een minderheid omwille van het negeren van de social distancing.
 • Tien personen die bestuurlijk gearresteerd werden, zijn tussen 18 en 26 jaar. Verder gaat het om een minderjarige en een veertiger.

Foto: ©Politie Antwerpen

%d bloggers liken dit: