“BOOM één roept op tot eensgezindheid en samenhang in Boomse coronamaatregelen.”

De Corona-crisis slaat hard toe in onze samenleving. Ook in Boom merken we dat vele gezinnen – vaak éénoudergezinnen – slachtoffer zijn geworden van tijdelijke werkloosheid, van inkomensverlies, van veréénzaming, van ondraaglijk leed dat hen en hun families treffen.

In een gemeente als Boom, waar sociale ongelijkheid, een hoog (kinder)armoedecijfer en kansarmoede manifest aanwezig zijn, moeten wij ons als samenleving nog meer tonen op de weg naar solidariteit en hulpvaardigheid.

 

We noteerden als BOOM één-fractie enkele initiatieven, die het gemeentebestuur terecht nam, maar we missen samenhang, een globaal plan van aanpak en middelen.

Als aanzet naar een heus debat ten gronde geven wij jullie vanuit BOOM één: 10 ideeën, 10 voorstellen hiertoe. Wij zijn en blijven ter beschikking, om deze verder met jullie te concretiseren, ten laatste in een eerstvolgende gemeenteraadszitting.

Wij zijn er alvast klaar voor, voor een verregaand initiatief ? Want we zijn er van overtuigd: we kunnen dit, allemaal samen aan!

  1. Gratis deelfietsen voor zorgverleners en vrijwilligers
  2. Betalend parkeren opschorten
  3. Voedselbedeling voor kwetsbare senioren en gezinnen
  4. Ondersteuning voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, die inkomensverlies lijden
  5. Uitstel van belastingen voor horeca, getroffen door de crisis
  6. Containerpark open op afspraak
  7. Hulplijn voor ouders met opvoedingsvragen
  8. Betalingsuitstel voor lokale belastingen voor onze getroffen lokale ondernemers
  9. Schoolfactuur wordt ten laste genomen van ouders, die tijdelijk werkloos zijn door de Corona-crisis
  10. Verlaging saneringsheffing om tegemoet te komen in de waterfactuur van Boomse gezinnen

Daarom vraagt BOOM één om bij hoogdringendheid een GR-commissie lokale economie, burger & samenleving samen te roepen, volgens de moderne communicatietechnologieën (Skype, Teams, …), zodat we samen de besluitvorming in de eerstvolgende gemeenteraad voor te bereiden.

 

%d bloggers liken dit: