Nieuwe maatregelen voor veiliger verkeer in fiets- en voetgangerstunnel

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt na de drukte van afgelopen weekend in de voetgangers- en fietserstunnel in Antwerpen bijkomende maatregelen om de naleving van de Corona-richtlijnen beter te handhaven. De trappen in de Kennedyfietstunnel worden enkelrichting en er komt verhoogd toezicht in het weekend. De lift van de Sint-Annatunnel gaat dan weer dicht in de weekends. Daarnaast roept het agentschap nadrukkelijk op om ook bij mooi weer zoveel mogelijk te ontspannen op eigen oever, zo blijft de tunnel vlot bereikbaar voor zij die onze tunnels broodnodig hebben voor essentiële verplaatsingen.

Vertoef op eigen oever
Afgelopen weekend was het een drukte van jewelste in de Kennedyfietskoker en in de Sint-Annatunnel. Het mooie weer lokte veel mensen naar buiten en verleidde hen te voet of met de fiets naar de andere Schelde-oever te trekken. Dat zorgde voor wachtrijen aan en in de Kennedy- en Sint-Annatunnel en maakt het vaak onmogelijk om voldoende de levensnoodzakelijke afstand te houden.

Het agentschap beseft zeer goed het grote belang van de beide Scheldekruisingen voor het fiets- en voetgangersverkeer, zeker in tijden dat het autoverkeer sterk is verminderd, en heeft de toegang tot de tunnels daarom niet meteen beperkt. Met name de mensen die de tunnels dagelijks gebruiken om hun job uit te oefenen willen we niet treffen. Ook verplegers, havenwerkers, supermarktbedienden, thuisverzorgers en vele anderen maken immers dagelijks gebruik van deze tunnels. Anderzijds zijn situaties zoals afgelopen weekend niet aanvaardbaar.

We doen dan ook een oproep aan iedereen om ons te helpen de tunnel open te houden voor zij die hem het meest nodig hebben, voor zij die wij nu het meest nodig hebben. Gebruik de tunnels dus niet voor niet-essentiële verplaatsingen. ‘Ik vertoef op eigen oever’ moet het motto zijn.

Tunnels blijven open maar anders
Daarnaast heeft AWV op basis van de vaststellingen afgelopen weekend beslist bijkomende maatregelen te nemen om de doorstroming in de tunnels strakker te regisseren en de veiligheid van gebruikers van de voetgangers- en fietserstunnel te verbeteren. Die maatregelen zijn vooral gericht op de drukkere vrije tijdsmomenten omdat het probleem zich daar stelt en omdat we zo de impact op het woon-werkverkeer beperken.

  • De Kennedytunnel blijft open en de liften blijven in werking maar de trappen worden enkelrichting tunneluitwaarts. Je kan de trap dus enkel gebruiken als je de tunnel uit wil. Hierdoor treedt de lift op als filter en wordt het aantal gebruikers in de tunnel mondjesmaat toegelaten. Dit betekent ook dat er veel minder wachtrijen zullen zijn in de tunnelkoker zelf. Bovendien wordt vermeden dat gebruikers elkaar op de smalle trappen moeten kruisen. De wachtrijen aan de ingangen van de tunnel worden langer maar er is meer ruimte en sneller toegang tot open lucht wat het risico op besmettingsgevaar moet beperken. AWV zal de nodige signalisatie voorzien en in de weekends bewakingsagenten op beide oevers plaatsen om op de naleving van de maatregelen toe te zien.
  • De lift van de Sint-Annatunnel op rechteroever wordt op de drukste momenten, met name tijdens de weekends van 10u ’s ochtends tot 19u ’s avonds, buiten werking gesteld. Deze maatregel komt er vanuit de vaststelling dat het grootste probleem met social distancing zich voordeed in de wachtrijen aan de lift op rechteroever tijdens de weekends met veel vrijetijdsverkeer. Op linkeroever, waar de lift al defect was, stelde dit probleem zich niet. Door het afsluiten van de lift worden wachtrijen vermeden en is een continue doorstroming van gebruikers gegarandeerd. Tijdens weekdagen blijft de situatie behouden zoals die vandaag is.

Bovenstaande maatregelen gaan in vanaf zaterdag 18 april. We zullen de efficiëntie van deze maatregelen in de komende weken monitoren, evalueren en bijsturen waar nodig.

 

Foto: Door Paul Hermans – Eigen werk, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71803796

 

%d bloggers liken dit: