Aangepaste dienstverlening en maatregelen bij de provinciale diensten

Het provinciebestuur wil een verdere verspreiding van het coronavirus mee helpen voorkomen. In functie van de federale coronamaatregelen is de dienstverlening aangepast. Je kan de provinciale diensten wel nog bereiken via telefoon of mail.

Aangepaste dienstverlening

Provinciehuis

Groepsbezoeken en congressen in het provinciehuis worden geannuleerd tot en met 8 juni. Tijdens de openingsuren voorzien we permanentie aan het onthaal voor een minimale dienstverlening. De selectiegesprekken en assessments voor lopende vacatures worden uitgesteld tot 11 mei. De Provincieraad en Raadscommissies vinden digitaal plaats.

Recreatiedomeinen gesloten, provinciale parken open

De Nekker, het Zilvermeer, De Schorre, Arboretum Kalmthout en De Lilse Bergen zijn gesloten tot en met 8 juni 2020. De provinciale parken blijven wel open, maar enkel om te wandelen en te fietsen. De speeltuinen sluiten we af. Picknickbanken worden weggenomen.

Provinciale scholen

De provinciale scholen volgen de richtlijnen van de federale overheid. De lessen opgeschort tot 18 mei. In het secundair onderwijs kunnen de leerlingen wel terecht op school. Er zijn ook online lessen.

Expertisecentra

 • Havencentrum: Geen excursies tot en met 30 juni.
 • Kamp C: Het infoloket, de (externe) bouwadviezen, rondleidingen en workshops zijn tot nader order geannuleerd. Het conferentiecentrum De Basis blijft wel open. Alle activiteiten van 50 personen of meer worden geannuleerd.
 • PIME: Geen activiteiten tot het einde van  het schooljaar
 • Campus Vesta: De afdelingen brandweer en dringende geneeskundige hulpverlening starten vanaf 4 mei met afstandsonderwijs. Vanaf die datum zullen ook opnieuw politieaspiranten aanwezig zijn op de campus.
 • PIHMomenteel geen vaccinatiemomenten, bevolkingsonderzoek Hoboken, veldwerk van milieu en gezondheid, begeleidingen en bijscholingen van de dienst grootkeukenhygiëne. Laboactiviteiten en staalnames blijven, waar mogelijk, voorlopig nog wel doorgaan.
 • Vormingscentrum Malle: In het Vormingscentrum en uitleendienst is alles geannuleerd tem 7 juni. Er zullen geen schoolbezoeken zijn tot en met 30 juni.
 • Inovant: De live opleidingen zijn tot eind mei geannuleerd. Er gaan een aantal opleidingen digitaal door. Deelnemers worden daar individueel over geïnformeerd
 • DocAtlas: Gesloten tot en met 10 mei.
 • PVIGeen opleidingen tot en met 3 mei.
 • Hooibeekhoeve: Geen (groeps)rondleidingen en praktijklessen tot en met het einde van het schooljaar (30/6) of tot nader order. Geen zaalverhuur tot en met 8/6 of nader order.
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij: Geen publieksactiviteiten en geen zaalverhuur tot en met 8/6 of tot nader order.

Cultuurcentrum en museum

Betaaltermijn provinciebelasting van 2 naar 4 maanden

Het provinciebestuur wil voorkomen dat haar inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. Daarom besliste de deputatie om de algemene provinciebelasting vier maanden niet actief in te vorderen.

Wie zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, maar dit bedrag niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op het aanslagbiljet, hoeft dit slechts binnen vier maanden te doen. Meer info vind je in het nieuwsbericht.

Alle informatie over corona kan je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.

%d bloggers liken dit: