Gemeente Kontich organiseert een verkeersenquête over de Meylweg

Over de Meylweg of de kleine straat tussen de gemeente Hove Vredewijk en Kontich Kazerne die vaak voor sluipverkeer gebruikt wordt,  is de laatste tijd al veel vertelt. Maar om het verkeer dat eigenlijk niet in deze straat nodig is te ontmoedigen heeft de gemeente nu na de proefopstelling met wegversmallingen een verkeersenquete op poten gezet.

Het lokaal bestuur Kontich wil met deze enquete  bij omwonenden, verenigingen en sportclubs informeren of de proefopstelling voldoende is of moet bijgestuurd worden. De enquête die aan de bewoners per brief werd voorgelegd bestaat uit vijf scenario’s, waaruit de betrokkenen kunnen kiezen. Volgens de klachten van omwonenden en gevestigde verenigingen en sportclubs wordt de Meylweg veel gebruikt als sluipverkeer en zijn vooral de snelheden te hoog.

Dit zijn de vijf scenario’s:

  1. Meylweg enkelrichting maken voor motorvoertuigen, vanaf de Beeklaan, rijrichting Eikenstraat, in combinatie met fietsstraat.
  2. Enkelrichting voor motorvoertuigen met voorkeur van scenario 1, maar scenario 2 is ook aanvaardbaar.
  3. Knip in de Meylweg ter hoogte van voetbalclub VDP-sport.
  4. verkeersremmende hindernissen.
  5. geen maatregelen treffen.

Je kan je voorkeur mailen naar mobiliteit@kontich.be of de invulstrook bij de enquête afgeven in het gemeentehuis. “De uitslag van deze enquête is voor het lokaal bestuur een belangrijk criterium, waarmee we rekening willen houden bij het nemen van een definitieve beslissing”, verzekert het lokaal bestuur Kontich

 

%d bloggers liken dit: