Wat verandert er morgen maandag 4 mei bij de coronamaatregelen. We sommen het allemaal even voor je op.

Op vrijdag 24 april maakte de regering de exitstrategie bekend. Voorlopig blijft alles nog zoals het is, maar vanaf 4 mei zullen bepaalde maatregelen versoepeld worden. Het is wel heel belangrijk dat we voorlopig nog altijd ‘in ons kot’ blijven.

Op maandag 4 mei gaat de eerste fase in van de aanpassing van de maatregelen. Wat verandert er nu concreet?

  • Je mag met twee vrienden of familieleden afspreken voor buitenactiviteiten.
  • Bedrijven kunnen weer openen.
  • Stoffenwinkels openen hun deuren.
  • Ziekenhuizen ontvangen opnieuw patiënten voor niet-dringende behandelingen.
  • Het openbaar vervoer rijdt op volle capaciteit.

Het is verplicht om een mondmasker te dragen als je de bus, trein, tram of metro neemt vanaf de leeftijd van twaalf jaar.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:

Het beperken van contacten tussen mensen; Het respecteren van veilige afstanden; Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

  • aanbevolen in de openbare ruimte,
  • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee “filters”

krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten.

Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.

De autoriteiten herinneren eraan dat het afdekken van de mond en de neus in het algemeen niet voldoende bescherming biedt als men niet correct omgaat met de veiligheidsafstanden en de hygiënische maatregelen.

Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om drukte te vermijden is het raadzaam om:

u te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto, enz), om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft; en het spitsuur te vermijden.

Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die zal als basis gelden voor af te sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen. Voor de gedetailleerde existrategie verwijzen we je graag door naar:

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-24-04/

%d bloggers liken dit: