Archeologen ontdekken vondsten uit de IJzertijd en Romeinse tijd in de gemeente Kontich

Aan de Pronkenbergstraat in Kontich, hebben archeologen sporen gevonden van een heiligdom uit de IJzertijd en een Romeins boerderijcomplex. De vondsten werpen meer licht op de vroegste geschiedenis van onze regio, de Zuidrand. Het archeologenteam van BAAC heeft een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Pronkenbergstraat in Kontich. Deze werd gestart naar aanleiding van een bouwproject. In de jaren ’90 heeft de AVRA (Antwerpse Vereniging Voor Romeinse Archeologie) op het ernaast gelegen perceel, op de Alfsberg, een heiligdom uit de IJzertijd en bewoningssporen uit de Romeinse periode opgegraven. Verderop gelegen, te Kontich-Kazerne, werd zelfs een heus Romeins vicus met tempel opgegraven waaruit blijkt dat Kontich een belangrijk centrum was tijdens de Romeinse periode. De verwachtingen waren dan ook zeer hoog. Bart Seldeslachts, burgemeester van Kontich, is verheugd met de ontdekking:

“Kontich was een belangrijk centrum voor de Romeinen. De vele indrukwekkende archeologische vondsten in het Museum voor heem- en oudheidkunde zijn daar getuige van. De opgraving aan de Pronkenbergstraat is belangrijk omdat ze meer inzicht verschaft in de vroegste geschiedenis van onze regio. Bovendien kunnen de bevindingen licht werpen op een cruciaal scharniermoment in onze geschiedenis waarover nog maar weinig geweten is: de overgang tussen de IJzertijd en de Romeinse periode. De gemeente Kontich, als onroerenderfgoedgemeente, engageert zich dan ook om de resultaten van het onderzoek naar een breed publiek te ontsluiten. De Erfgoedraad Kontich zal, i.s.m. Streekvereniging Zuidrand, een lezing organiseren waarop alle geïnteresseerden welkom zijn.” Onze Streekvereniging Zuidrand zal je laten weten wanneer deze lezing zal doorgaan. Kijk daarvoor regelmatig op hun website www.dezuidrand.be  of blijf luisteren naar regioradio Zuidrand.

 

Foto: Pixabay

%d bloggers liken dit: