Commandant Van Laethemstraat in het district Hoboken wordt fietsstraat

De Commandant Van Laethemstraat wordt door het district Hoboken volledig heringericht als fietsstraat. Een nieuwe groene zone aan het einde van de straat, naast het Jef Van Lindenfietspad, maakt een voetgangers- en fietsverbinding mogelijk richting stationsparking. Voor dit plan keurde het stadscollege de projectdefinitie, het concept en mobiliteitsvoorwaarden goed. De uitvoering is voorzien voor 2022.

De huidige fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Boom is al voor een groot deel gerealiseerd. Zo fiets je vandaag vlot, veilig en comfortabel over het Jef van Lindenfietspad naast het spoor richting het station van Hoboken-Polder. De aansluiting van zowel het fietspad als de stationsomgeving op de Commandant Van Laethemstraat  is echter onduidelijk en wordt dikwijls geblokkeerd door fout geparkeerde auto’s. Ook de huidige inrichting van de Commandant Van Laethemstraat, deels woonerf, is verouderd.

Fietsstraat

Om dit aan te pakken wordt de volledige straat door het district Hoboken heraangelegd als een fietsstraat. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers, maar zijn ook auto’s toegelaten. Fietsers mogen in elke richting de helft van de rijbaan langs de rechterzijde gebruiken. Men mag er maximum 30 kilometer per uur rijden en de fietsers nooit inhalen.

De herinrichting van de Commandant Van Laethemstraat, samen met de geplande verbreding van het huidige fietspad in de spoorwegberm langs de Fodderiestraat en de herinrichting van de spoorovergang op de Cockerillplaats, werkt de volgende missing link op de fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Boom weg.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Investeren in fietsinfrastructuur doen we niet alleen omdat dit nodig is, maar omdat we dat willen. Als we mensen op de fiets willen krijgen, dan moeten ze dat kunnen doen in de beste omstandigheden, veilig en comfortabel.”

Districtsschepen voor openbaar domein en wijkoverleg Carine Leys: “Samen met de stad willen we investeren in goede fietsverbindingen. Zo zal ook het eerste stuk van de Fodderiestraat ingericht worden als fietsstraat en wordt het kruispunt van de Kapelstraat en de Cockerillplaats ook heraangelegd.”

Concept inrichting

De Commandant Van Laethemstraat krijgt een rijbaan van 4,65 meter breed, in de tweede helft van 4,80 meter breed, uitgevoerd in rode asfalt. Door de straat te versmallen wordt er op een natuurlijke manier voor gezorgd dat automobilisten de zone 30 in de straat respecteren. Verkeer in beide richtingen blijft alleszins mogelijk. In het eerste deel zijn parkeerplaatsen voorzien aan de kant van de spoorweg. In het tweede deel kan men aan beide kanten parkeren. Waar mogelijk worden er in de parkeerstroken nieuwe bomen aangeplant. Zowel aan het begin als aan het einde van de straat komen er fietsbeugels.

Nieuwe groene zone

Op het einde van de straat zorgt een grote groene zone voor een veilig afgebakende en comfortabele doorgang naar het Jef van Lindenfietspad. Mede door de fietsostrade aan het einde van de straat om te buigen ontstaat er meer ruimte voor onder andere een voetgangers- en fietsverbinding naar de huidige stationsparking.

Districtsschepen voor openbaar domein en wijkoverleg Carine Leys: “Het is de ambitie van het district om samen met de bewoners te bekijken hoe het plein kan uitgroeien tot een echte ontmoetingsplek gedragen door de buurt. Zo is er ruimte voor bijvoorbeeld zitplekjes, spelaanleidingen, water en meer groen. Een afbakening van het pleintje ten opzichte van het fietspad zal er voor zorgen dat de huidige conflicten worden weggenomen.”

Volgende stappen

Met de goedkeuring van de projectdefinitie, het concept en de mobiliteitsvoorwaarden kan dit verder uitgewerkt worden tot een uitvoerbaar plan. Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer, kunnen de werken waarschijnlijk in de loop van 2022 van start gaan.

Inzetten op de fiets

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan op een andere manier naar de stad te komen. Onder meer de fiets is hiervoor een alternatief. De stad zal daarom verder investeren op de grote fietsroutes, met het wegwerken van missing links.

%d bloggers liken dit: