Mortselse verenigingen moeten in nieuw reglement beleidsprioriteiten uitvoeren. Jitse Born (Groen) is het hiermee niet eens

De Mortselse gemeenteraad stemt vandaag 26 mei 2020 over een nieuw subsidiereglement voor verenigingen. “Positief is dat de reglementen veel duidelijker zijn dan vroeger”, zegt gemeenteraadslid Jitse Born (Groen Mortsel). Maar met de basisvoorwaarden om erkend en gesubsidieerd te worden is hij het absoluut niet eens.  “Maar liefst twee derde van de subsidies die je kan verkrijgen moet je verdienen door beleidsprioriteiten die het Mortselse stadsbestuur oplegt uit te voeren. Zo kan het bijvoorbeeld dat je elk jaar 5 vrijwilligers moet laten werken op een Mortsels evenement, ongeacht de grootte van je vereniging of dat je een weekend moet organiseren voor mensen met een beperking, ook wanneer de vereniging geen G-werking heeft.“. Daarnaast valt het Jitse op dat veel verenigingen die hij contacteerde vrezen om een stuk minder subsidies te ontvangen, terwijl ze hier voor een groot stuk afhankelijk van zijn.

Jitse Born: “Door de verwezenlijking van beleidsprioriteiten als voorwaarde op te leggen, voert het stadsbestuur een “voor wat hoor wat”-principe in en we zijn het hiermee niet eens.” De jeugdbewegingen die ik contacteerde vrezen voor meer verplichtingen en minder subsidies. Dit terwijl ze zich nu al zo hard inzetten voor het Mortselse jeugdwerk en een grote meerwaarde betekenen. Dit jaar zullen ze door corona ook al minder inkomsten hebben en dus komen lagere subsidies dubbel zo hard aan. Het lidgeld of kampgeld verhogen zien ze echter niet zitten, want de financiële laagdrempeligheid is een hoeksteen van hun werking“.

Groen Mortsel vraagt dan ook om de intrinsieke waarde en het harde werk van al die vrijwilligers te erkennen. “Wij zijn van mening dat ze die subsidies verdienen door wat ze met hun vereniging doen. De verwezenlijking van beleidsprioriteiten van het bestuur mag hierin geen rol spelen” Volgens Jitse Born is een alternatief dat in het erkenningsreglement bijvoorbeeld een soort engagementsverklaring wordt opgenomen, waarbij verenigingen zich engageren om bepaalde waarden van het Mortsels bestuur in hun werking te integreren of zich actief inzetten om bepaalde doelgroepen te bereiken. “Er worden drempels ingebouwd die voor veel verenigingen niet haalbaar zijn, waardoor ze een groot stuk van hun subsidies zullen mislopen. We zullen een amendement indienen om die voorwaarde eruit te halen. Wij willen absoluut vermijden dat het rijke Mortselse verenigingsleven kopje onder gaat.

 

Bron: Persbericht Groen

%d bloggers liken dit: