District Berchem experimenteert met online-inspraak

Om de fysieke afstand tijdens de coronacrisis te kunnen bewaren, werkte het district Berchem succesvol met online-inspraak voor de heraanleg van de Kanunnik Peetersstraat, de Wapenhaghestraat en een deel van de Florent Bauduinstraat. De komende weken en maanden worden de resultaten verwerkt en gaan de ontwerpers en het districtsbestuur hiermee aan de slag om een voorontwerp klaar te stomen. Daarna gaat het district opnieuw naar de buurt.

De coronamaatregelen hebben ook een impact op de inspraakmomenten van het district Berchem. Normaal planten de medewerkers van het district hun tentje neer in het projectgebied en worden de bewoners uitgenodigd om met hen in dialoog te gaan. Voor de heraanleg van de Kanunnik Peetersstraat, de Wapenhaghestraat en een deel van de Florent Bauduinstraat experimenteerde het district nu met online-inspraak.

Online-inspraak: gesprekken en bevraging

Tussen 26 en 28 mei hadden er 5 online-inspraaksessies plaats over de toekomstige heraanleg van de Kanunnik Peetersstraat, de Wapenhaghestraat en een deel van de Florent Bauduinstraat. Bewoners uit de buurt werden uitgenodigd om zich online te verdiepen in het concept dat door de ontwerpers werd uitgewerkt en er daarna over in gesprek te gaan met de medewerkers van het district. Oorspronkelijk waren er 4 inspraaksessies voorzien maar al snel werd duidelijk dat er veel interesse was vanuit de buurt en werd er nog een extra sessie georganiseerd.  In totaal waren er 51 deelnemers.

Van bij het begin was duidelijk dat een onlinegesprek niet voor iedereen geschikt was. Daarom werd er ook een korte bevraging op de website van het district gezet. Ook hier kwam erg veel respons op: meer dan 180 ingevulde bevragingen op minder dan twee weken tijd.

“De intense digitale sessies gaven aan iedereen ruimschoots de kans om vragen te stellen en opmerkingen door te geven”, aldus districtsschepen voor publiek domein Bruno De Saegher. “Doordat we op 3 dagen tijd 5 inspraaksessies organiseerden op verschillende tijdstippen kreeg een maximum aan buurtbewoners de kans om deel te nemen. We krijgen veel nuttige feedback, iets waar ik erg tevreden mee ben!”

Districtsschepen voor inspraak en participatie Kris Gysels vult aan: “Waar we normaal ter plaatse gaan informeren en bevragen, hebben we ons in corona-tijden aangepast. Door met digitale sessies te werken konden we ons participatietraject gewoon laten doorgaan. Het is een zeer interessante manier van inspraak, die zeker nog voor herhaling vatbaar is.”

Ook telefonische inspraak

Omdat niet alle bewoners de mogelijkheid hebben om via digitale weg hun mening kenbaar te maken, werd het verhaal van heel het project uitgebeeld op grote panelen op een plein in de buurt, vlakbij dienstencentrum De Veldekens. Bezoekers met vragen of suggesties konden deze telefonisch aan de medewerkers van het district doorgeven.

Vervolgtraject heraanleg   

De komende weken en maanden worden de resultaten verwerkt en gaan de ontwerpers en het districtsbestuur hiermee aan de slag om een voorontwerp klaar te stomen. Van zodra dat op punt staat, gaat het district opnieuw naar de buurt om met de bewoners in gesprek te gaan. Ook als dit terug fysiek zou kunnen, is de kans groot dat naast een infomoment ter plaatse ook enkele onlinesessies zullen georganiseerd worden. Het is immers niet voor iedereen evident om zich vrij te kunnen maken. Dankzij aanvullende onlinesessies kunnen meer bewoners betrokken worden.

%d bloggers liken dit: