Edegemse jeugd-, cultuur- en sportverenigingen krijgen Vlaams duwtje in de rug

De Vlaamse regering maakte recent een aanzienlijk noodfonds vrij om de coronacrisis op te vangen. “Via dat fonds komt binnenkort 87 miljoen steun aan verenigingen en clubs uit de sectoren jeugd, sport en cultuur terecht. De verdeling zal gebeuren door de steden en gemeenten”, vertelt een tevreden burgemeester Koen Metsu. “Een logische beslissing van Vlaanderen, want als lokaal bestuur staan wij bijzonder dicht bij ons middenveld en weten we waar de steun het hardste nodig is. De verdeling zullen we voorleggen aan de gemeenteraad van 22 juni.”

“Voor Edegem betekent dit heel concreet dat we 258 000 euro mogen verdelen om de sectoren cultuur, sport en jeugd in onze gemeente die schade hebben geleden door de coronacrisis gedeeltelijk te ondersteunen”, gaat Metsu verder. “We willen deze welgekomen financiële middelen aan onze organisaties in breed overleg en in de grootst mogelijke transparantie verdelen. Daarom zal het schepencollege een voorstel doen over de toewijzing van dit fonds en hierover in overleg gaan in de gemeenteraadszitting van 22 juni 2020. De gemeenteraad is het ideale forum voor een publiek debat over de uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. De verdeling bespreken van de financiële middelen die we toegewezen krijgen, past daar perfect in.”

%d bloggers liken dit: