Pegode vraagt steun voor beschermingsmateriaal

Niel, 3 juni 2020 – Ook nu de maatregelen versoepelen, blijft corona een grote druk leggen op de dagelijkse werking van organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking. Voor Pegode, een netwerkorganisatie van verschillende initiatieven voor begeleid wonen, werken en dagbesteding in de Antwerpse Zuidrand, is dat niet anders. De gezondheid van cliënten en medewerkers blijft ook de komende weken de belangrijkste zorg. Dat brengt hoge en onverwachte kosten met zich mee voor mondmaskers, handalcohol, poetsmiddel en ander beschermingsmateriaal. Pegode startte daarom een crowdfundingactie. “Als we voor elk van onze 700 cliënten één persoon vinden die voor één dag beschermingsmateriaal wil sponsoren, zou dat een geweldige steun om samen door deze moeilijke periode te geraken”, zegt Inneke Depovere van het managementteam van Pegode.

Vorige week kregen we het goede nieuws dat alle 208 bewoners en medewerkers van de 7 woonprojecten negatief testten op Covid-19. Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan de gefaseerde heropstart van verschillende dagbestedingscentra en mobiele ondersteuning. Met de ongeveer 650 cliënten van deze projecten hielden we de afgelopen weken contact via telefoon, videochat en nieuwsbrieven. “Gelukkig bleven we gespaard van besmettingen. Onze woonprojecten zijn bewust kleinschalig, met leefgroepen van 12 à 20 personen. Dat bleek ook de afgelopen weken een groot voordeel om voor iedereen de nodige voorzorgen te nemen en tegelijk kwalitatieve ondersteuning te blijven bieden”, zegt Inneke Depovere. “Ook als netwerkorganisatie hebben we ons van onze meest flexibele kant laten zien. Medewerkers van projecten die stillagen, gingen aan de slag bij woonprojecten waar de werkdruk ineens veel hoger was.”

Maar ook zonder besmettingen blijft het voorzien van het nodige beschermingsmateriaal een heikel punt. Pegode investeerde al een aanzienlijk bedrag  in mondmaskers, schorten, gezichtsbeschermers en ander veiligheidsmateriaal. Gelukkig konden we ook rekenen op giften en zelfgemaakt materiaal van vrijwilligers en makersinitiatieven. Nu ook de dagbestedingsprojecten weer opstarten, wordt de nood aan beschermingsmateriaal nog groter. “Net als alle organisaties in onze sector werden we de afgelopen weken geconfronteerd met de moeilijke zoektocht naar materiaal en hebben we prijzen spectaculair zien stijgen”, zegt Depovere. “Bij het begin van de crisis is er terecht veel aandacht gegaan naar beschermingsmateriaal voor ziekenhuizen en eerstelijnszorg. Leveringen van mondmaskers en handalcohol vanuit de overheid voor de sector voor mensen met een beperking kwamen pas later op gang. Daarom hebben we eerst geïnvesteerd in een veiligheidsvoorraad, voor het geval er een besmetting zou komen. Het einde van de overheidsleveringen is aangekondigd voor eind juni, daarna moeten we weer helemaal zelf instaan voor de zoektocht en de betalingen van veiligheidsmateriaal.”

Om deze onverwachte en hoge kosten te helpen financieren, startte Pegode een crowdfundingactie. De teller staat intussen op 6.400 euro. Op http://steun.pegode.be kan je heel gemakkelijk een online gift doen, de actie loopt tot 30 juni. “We zijn heel blij met de vliegende start van de campagne en willen iedereen die al iets stortte van harte bedanken”, zegt Depovere. De organisatie benadrukt dat het niet de bedoeling is om kosten voor materiaal door te rekenen aan cliënten. “Het is bekend dat de besparingsdruk in de sector hoog is. Het geld dat we nu besteden aan materiaal, hadden we liever willen geven aan zaken die rechtstreeks bijdragen aan kwaliteitsvolle ondersteuning voor onze cliënten. Gelukkig zorgt corona ook voor veel solidariteit en meer aandacht voor de noden van cliënten, hun omgeving en medewerkers van de sector. Als we voor elk van onze 700 cliënten één buur, familielid of sympathisant kunnen motiveren om een fiscaal aftrekbare gift van 40 euro te storten, hebben we voldoende middelen om de komende maanden het nodige materiaal te kopen en komen we samen sterker uit deze crisis.”

%d bloggers liken dit: