Districtsraad op donderdag 11 juni in Wilrijk

De Wilrijkse districtsraad vergadert op donderdag 11 juni om 20 uur. Gezien de corona-maatregelen komt de districtsraad uitzonderlijk niet fysiek bij elkaar, maar via videoconferentie. U kan deze vergadering volgen via deze link.

De verenigde raadscommissie vergadert op maandag 8 juni om 20 uur. Ook deze vergadering vindt plaats via videoconferentie en kan gevolgd worden via deze link.

%d bloggers liken dit: