Subsidies voor projecten in het zuiden toegekend

De gemeentelijke adviesraad voor Noord-Zuidbeleid selecteerde 2 projecten die voor een periode van 3 jaar, mits jaarlijkse evaluatie van het project, worden gesubsidieerd. Volgende projecten werden voor de periode 2020-2022 geselecteerd.

Tanzania loves children is een project dat ervoor zorgt dat kinderen uit het weeshuis onderwijs krijgen (straatkinderen, wezen, verwaarloosde of mishandelde kinderen). Deze organisatie zal per jaar € 2500 ontvangen.

Amy Foundation heeft als doel onderwijs te verschaffen aan kinderen uit de townships van Kaapstad. Dit project krijg € 2000 per jaar.

%d bloggers liken dit: