Provincie geeft groen licht voor Giga Aldi in Boechout. Ondanks tweemaal negatief advies van de eigen administratie.

“Onvoorstelbaar” zo reageert Lode Van den Brande van de Boechoutse burgerbeweging ’t Dorp op de beslissing van de provinciale Deputatie. “Het advies van de Provinciale Omgevingsambtenaar liet er geen enkele twijfel over bestaan: de plannen voor de uitbreiding van de Aldi aan de Hovesesteenweg in Boechout zijn veel te megalomaan.”

Dat advies was inderdaad overduidelijk: Een winkel van dat formaat past niet op die plaats, oordeelde de Provinciaal Omgevingsambtenaar. De gevolgen voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid zullen veel ingrijpender zijn, dan men altijd heeft doen uitschijnen. De plannen zijn ook op tal van vlakken in strijd met de Boechoutse bouwcode. Bovendien zijn er ook ernstige procedurefouten gemaakt. Het gemeentebestuur van Boechout had dit nooit mogen goedkeuren, was de conclusie.

Het bestuur van PRO, CD&V en Groen-Gangmaker had eind vorig jaar een omgevingsvergunning afgeleverd voor een enorme uitbreiding van de bestaande Aldi-winkel aan de Hovesesteenweg. Ondanks de vele bezwaarschriften van inwoners en zelfs een uitdrukkelijk negatief advies van de eigen Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. “We moeten dit wel goedkeuren want voor de verkiezingen zijn er al verregaande afspraken gemaakt met Aldi” was toen het opvallendste argument van het college.

De afspraken met de projectontwikkelaar waren al jaren geleden gemaakt, lang vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Alles lag al lang vast. Dat is wat Schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Swaegers van Groen-Gangmaker tegen de leden van de Gecoro vertelde toen ze de beslissing van het college kwam toelichten. Het bestuur sprak van een ‘legislatuuroverschrijdend project’.

De infoavonden, het openbaar onderzoek, de bezwaarschriften van de inwoners, het advies van de Gecoro… het had allemaal weinig zin. Alles was al lang op voorhand beslist, zo gaf de schepen toe. Als ze geweten had dat de Gecoro van plan was een negatief advies te geven, zou ze wel op voorhand hebben gezegd dat een advies geven eigenlijk geen zin had, zo zei ze nog.

Daarop trok een tiental buurtbewoners naar de provincie met de vraag om dat besluit te vernietigen. Ze kregen de steun van burgerbeweging ’t Dorp en ook de gemeente Hove diende een eigen klacht in. Niemand van hen is tegen een uitbreiding van de winkel, maar de tweede grootste Aldi van België aan een nu al overbelaste Hovesesteenweg is geen goed idee. Boechout is de Boomsesteenweg niet, zo is de overtuiging.

De Provinciale Omgevingsambtenaar gaf hen daarin gelijk. Na de hoorzitting waarin alle partijen nog eens hun argumenten konden naar voor brengen, bevestigde ze opnieuw haar negatief advies: de gemeente Boechout had dit nooit mogen goedkeuren.

Het Boechoutse bestuur gaf toe dat de plannen in strijd zijn met de eigen bouwcode, maar beweerde dat die alleen geldt voor huizen waar mensen echt wonen, niet voor bedrijven zoals Aldi. De Provinciale Omgevingsambtenaar was het daar niet mee eens. Een gebouw is een gebouw. Wie in Boechout wil bouwen dient zich aan de regels van de bouwcode te houden, luidde het oordeel.

De beslissing van de Deputatie komt dan ook als een totale verrassing. Die veegt het rapport van de eigen administratie van tafel en keurt de omgevingsvergunning dan toch goed. Dat is hoogst uitzonderlijk.

Wil dat zeggen dat de nieuwe Giga Aldi er nu meteen komt? Dat is nog niet zeker. De kans is groot dat dit dossier eerst nog een vervolg krijgt bij de Raad voor  Vergunningsbetwistingen.

“Wij blijven hopen dat Aldi vroeg of laat zal inzien dat een meer bescheiden uitbreiding, een winkel op mensenmaat die past in ons dorp, beter is voor iedereen. Een veel te grote winkel die zorgt voor overlast en verkeersellende is ook voor hen geen goeie zaak.” aldus nog Lode Van den Brande.

 

Persbericht ’t Dorp Boechout-Vremde

%d bloggers liken dit: