Oproep (gepensioneerde) lesgevers en vrijwilligers

Met Borsbeek hebben we subsidies aangevraagd om een zomerschool in te richten. De doelgroep waar wij voor gekozen hebben zijn de leerlingen van de lagere school. De zomerschool zal plaats vinden van 10 tot 21 augustus tijdens de weekdagen.

Bedoeling is om in de voormiddag les te geven en na de middag meer ontspannende activiteiten te organiseren.

Hiervoor zijn we op zoek naar actieve en gepensioneerde leerkrachten én speelse vrijwilligers om een groepje van 10 à 14 leden te begeleiden.  Een ‘boost’ voor wiskunde en Nederlands, beeldende of muzikale begeleiding, een sportactiviteit, een wandeling, in een blokje van 2 lesuren of meer … Er is veel mogelijk.  Een vergoeding wordt voorzien.

Kandidaten mogen zich opgeven bij Kristof Van de Velde via 0477 96 82 78 of mailen naar kristof.van.de.velde@borsbeek.be

%d bloggers liken dit: