1 op de 10 kinderen in Boechout leeft in kansarmoede

In de Gazet van Antwerpen verscheen op 22 juni een artikel met een visualisatie van de cijfers uit het recente jaarverslag van Kind en Gezin over de kinderarmoede per gemeente in de provincie Antwerpen. ”Daar zijn we serieus van geschrokken” aldus ondernemer Lode Van den Brande, die namens de burgerbeweging ’t Dorp in de Boechoutse gemeenteraad zetelt.

“We gaan ons niet bezig houden met het vergelijken van gemeenten. Uiteraard zijn er plaatsen waar het beter gaat en plaatsen waar het slechter gaat. Maar waar we vooral van geschrokken zijn is de evolutie van die cijfers in onze eigen gemeente.”

“In 2009 werd 1,4% van de kinderen in Boechout in kansarmoede geboren. Tien jaar later in 2019 is dat 10% Dat is een bijzonder verontrustend cijfer.”

In oktober 2019 deed raadslid Joost Derkinderen van Groen-Gangmaker al een oproep om werk te maken van de armoedebestrijding o.a. door bij elke maatregel die de gemeente neemt te kijken wat de impact is op de mensen die in armoede leven.

Schepen voor Welzijn Els Augustinus (PRO Boechout-Vremde) somde in haar antwoord toen een lange lijst van zaken op die de gemeente al doet om de armoede te bestrijden. “Dat zijn stuk voor stuk goeie initiatieven waarvoor wij de allergrootste waardering hebben.” aldus Lode Van den Brande.

Zij voegde daar nog aan toe: “Hoewel onze gemeente gelukkig niet te kampen heeft met een grote armoedeproblematiek kan u vaststellen dat we hiervoor heel wat middelen inzetten en ook in het opstellen van onze beleidsnota wordt voldoende aandacht en ondersteuning gegeven aan deze groep van mensen.”

De cijfers bewijzen jammer genoeg dat dat niet zo is. Dat de armoedeproblematiek in Boechout ondanks alle maatregelen gigantisch is toegenomen.”

Daarom wil ’t Dorp de oproep van raadslid Joost Derkinderen herhalen en op een hoger niveau tillen. “Wij denken dat het meer dan hoog tijd is dat wij ons als gemeenteraad bewust zijn van dit probleem. We moeten durven onder ogen zien dat ondanks alle goeie bedoelingen en de tomeloze inzet van zovele mensen wij ons doel niet bereikt hebben. Wel integendeel. We moeten toegeven dat het beleid van de voorbije jaren misschien niet gefaald heeft, maar wel tekort is geschoten. Dat we met een bijzonder ernstig maatschappelijk probleem zitten waar we zo snel mogelijk gezamenlijk werk van moeten maken. Dit mogen wij als Boechoutenaren niet laten gebeuren.” aldus Van den Brande.

Daarom vraagt ‘t Dorp het college van Burgemeester en Schepenen bij hoogdringendheid om werk te maken van een Integraal Masterplan Armoedebestrijding dat als doel moet hebben om de onrustwekkende evolutie van de armoedecijfers in Boechout en Vremde zo snel mogelijk een halt toe te roepen en zelfs om te keren.

Perstekst ’t Dorp Boechout-Vremde

%d bloggers liken dit: