Resultaten van de WODCA-acties in Mechelen

Lokale Politie Mechelen-Willebroek voerde tijdens de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 en van zaterdag 27 op zondag 28 juni 2020 Wodca-acties (alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles) uit op diverse locaties in Mechelen en Willebroek.

In totaal werden 1380 ademtests afgenomen. 43 bestuurders testten positief: 37 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer en wegens drugs in het verkeer.

 

Tien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

 • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis en amfetamines. Hierop werd bij hem een speekselanalyse uitgevoerd. Betrokkene had tevens 9,2 gram cannabis op zak. Deze werd in beslag genomen en een extra proces-verbaal werd opgesteld.
 • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis en cocaïne. Hierop werd bij hem een speekselanalyse uitgevoerd.
 • Een bestuurder reed onder invloed van cocaïne en amfetamines. Betrokkene verklaarde 4 lijntjes coke gesnoven te hebben.
 • Een bestuurder testte positief wegens het gebruik van amfetamines. Hij erkende de inhoud van een flesje “poppers” gesnoven te hebben. Hij had ook nog zulk een flesje in bezit. Dit werd in beslag genomen en een extra proces-verbaal werd hiervoor opgesteld. Betrokkene, een 41-jarige man, verklaarde niet te weten dat het bezit van zulk een flesje “poppers” verboden is.
 • Een bestuurder reed onder invloed van cocaïne.
 • Een bestuurder testte positief wegens het gebruik van cannabis en cocaïne.
 • Een bestuurder had 1,6 gram pro mille alcohol in haar bloed.
 • Drie bestuurders hadden respectievelijk 2,6 – 1,8 en 1,7 gram pro mille alcohol in hun bloed.

Dertien bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur:

 • Een onder hen kwam ons niet onbekend voor. Immers, op 22/12/19 verbaliseerden wij hem eveneens wegens strafbare alcoholopname in het verkeer met 6 uur rijverbod tot gevolg.
 • Een onder hen was eveneens hardleers. Immers, op 11/02/18 en 19/10/19 liep hij ook al tegen de lamp, voor dezelfde feiten.
 • Een onder hen is nog maar een beginnend bestuurder. Hij is nog geen 2 jaar houder van zijn rijbewijs categorie B.

Twintig bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur:

 • Een onder hen verkeerde eveneens in staat van herhaling. Immers, op 29/10/17 werd zijn rijbewijs ingehouden voor een periode van 6 uur.
 • Een onder hen maakte het wel erg bont. Immers, vorig weekend, meer bepaald op 20/06/20, verbaliseerden wij hem ook al wegens strafbare alcoholopname in het verkeer, met 6 uur rijverbod tot gevolg.
 • Een onder hen is nog maar een beginnend bestuurder. Zij is nog geen 2 jaar houder van haar rijbewijs categorie B.
 • Een onder hen verkeerde in staat van herhaling. Immers, op 03/03/20 veroorzaakte hij een verkeersongeval met stoffelijke schade met vluchtmisdrijf. Toen had hij 1,8 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Hij reed toen tevens onder invloed van drugs.

Zes bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in het verkeer.

Er werden tevens uitgebreide gerechtelijke controles van personen en voertuigen uitgevoerd.  Hierbij werd o.a. :

 • Een persoon aangetroffen in het bezit van een niet van echt te onderscheiden alarmpistool met 13 patronen. Alles werd in beslag genomen en betrokkene krijgt nu een proces-verbaal wegens een illegale dracht van een vuurwapen.
 • 36,7 gram hasjiesj aangetroffen en in beslag genomen.
 • Een persoon was niet opgezet met onze controles. Hij schold onze medewerkers uit en verstoorde ernstig de openbare orde. Hij mocht hierop een nachtje afkoelen in één van onze doorgangscellen. Betrokkene krijgt tevens een proces-verbaal wegens smaad.

De Wodca-acties (alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles) van de lokale politie Mechelen-Willebroek werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan en zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.

%d bloggers liken dit: