CSA Land van Duwijck vult waterbuffer met 400m³ water uit bluswatersilo van naburige kantoorverhuurder Accentis

Het gevaar op droogte lijkt nu op het eerste zicht geweken, de oogst aan 40 soorten groenten, kruiden, kleinfruit en 20 soorten snijbloemen op het zelfoogstbedrijf is overvloedig, maar de zomer is nog lang en het kan nog alle kanten op. De schrik voor 13 weken zonder regen zit er nog in. Droogte maakt fijne groententeelt extra moeilijk, zwaar en slechtverlonend. Maar Community Supported Agriculture (CSA)-bedrijf Land van Duwijck, gerund door tuinbouwster Birgit Haepers, beschikt de komende zomermaanden gegarandeerd over ijzervrij water, zonder het grondwaterpeil te moeten verlagen. Terwijl in volle droogte een hemelwaterbufferput werd gegraven, bood buurbedrijf Accentis NV de landbouwers van de buurt aan 750m³ water aan, omdat de watersilo’s bedoeld om te kunnen blussen bij brand moesten worden geledigd voor nazicht. Deze vrijdag trokken 15 aan de CSA deelnemende families en grondeigenaar en investeerder Christiaan Verbeeck en zoon Vincent,  de folie over de put, op zaterdag ging CSA-bioboerin Birgit Haepers op zoek naar 100m brandweerslang met de juiste koppeling, die ze uiteindelijk vond bij Van de Velde Pipeline Inspections in dezelfde Paaiestraat, en op zondag 10u al onthalen de oogstaandeelhouders juichend 400 000l water dat uit de silo’s van Accentis door de brandslang loopt, tot in de put.

Toevallig houdt de CSA die dag zijn maandelijkse meewerkdag die doorgaat in het hoogseizoen, die altijd op talrijke opkomst mag rekenen.
CSA’s zijn landbouwbedrijven, waarin 1 of meer zelfstandigen instaan voor de werking, en nog voor begin van het oogstseizoen gedekt worden in de teelt- en arbeidskosten voor een heel jaar door de gemeenschap van gezinnen die dan een jaar lang de oogst van een veelheid aan teelten verdeeld. In de meeste gevallen en ook bij Land van Duwijck, in de vorm van zelfoogst.

“Toen ik 20 jaar geleden biologie studeerde leerde ik dat verdroging naast vermesting één van de 2 belangrijkste bedreigingen is voor de natuur in Vlaanderen, niet door gebrek aan regen, maar door gebrek aan infiltratie. Nu door klimaatverandering ook al 3 jaar minder regen dan normaal valt en het grondwaterpeil niet aanvult in de winter is het duidelijk dat we elke druppel die in de winter valt en op dat moment zelfs tot overstromingen leidt, moeten beschouwen als kostbaar goed voor natuur, landbouw en mens tijdens de hete en droge zomers. Met een naburig kantoorgebouw en een grondeigenaar die zich bereid toonde te investeren in de opvang van water kunnen we dit hier toevallig relatief makkelijk opzetten. In de winter, als het overvloedig regent op het 1ha grote dag van Accentis gaan wij daarmee de put vullen. Nu in het midden van de zomer kunnen we nu ook het bluswater deels opvangen. De rest zal uiteindelijk ook infiltreren in de grond. Maar om deze opportuniteiten overal in Vlaanderen te kunnen benutten, zal een plan van de overheid noodzakelijk zijn. Wij geven hier alvast het goede voorbeeld op eigen kracht.” aldus Birgit Haepers. “Dat we na het hard werk in de volgende hittegolf of in de tunnelserres een plonske kunnen doen is natuurlijk ook mooi meegenomen.”

%d bloggers liken dit: